Bidragsbeslut medicin och hälsa 2015

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag i stora utlysningen inom medicin och hälsa.

I årets stora utlysning inom medicin och hälsa ingick följande:

  • Projektbidrag
  • Projektbidrag Unga forskare
  • Projektbidrag Alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen
  • Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Beviljade bidrag

I listan nedan redovisas vilka som har beviljats medel. Beviljade medel inom de särskilda satsningarna för psykiatri och vårdforskning ingår i listan och särredovisas inte.

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade bidrag medicin och hälsa 2015 (i Excel-format 2010)Excel

Statistik

Alla bidragsformer inom medicin och hälsa

Totalt beviljat belopp inom medicin och hälsa är 824 232 132 kronor för hela bidragsperioden 2016–2019.

Beviljandegrad

Av de 1 317 ansökningar som kom in har 218 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 17 procent.

Kvinnor och män

604 av de huvudsökande var kvinnor, varav 91 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 713 huvudsökande, varav 127 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 15 procent och män en beviljandegrad på 18 procent.

Projektbidrag

Totalt beviljat belopp till fria Projektbidrag är 649 927 925 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 875 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet har 182 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 21 procent.

Kvinnor och män

375 av de huvudsökande var kvinnor, varav 75 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 500 huvudsökande, varav 107 har beviljats. Därmed är beviljandegraden 20 procent för kvinnor och 21 procent för män.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 1 008 343 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 935 333 kronor
Medelbidrag män: 1 059 518 kronor

Projektbidrag Unga forskare

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag Unga forskare är 149 204 207 kronor för hela bidragsperioden.

Beviljandegrad

Av de 320 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet har 27 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 8 procent.

Kvinnor och män

169 av de huvudsökande var kvinnor, varav 13 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 151 huvudsökande, varav 14 har beviljats. Det ger kvinnor en beviljandegrad på 8 procent och män 9 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år 1 är 1 149 696 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 1 136 104 kronor
Medelbidrag män: 1 162 317 kronor

Projektbidrag Alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen

Totalt beviljat belopp till Projektbidrag Alternativa metoder till djurförsök enligt 3R-principen är 11 450 000 kronor för hela bidragsperioden.

Av de 62 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet har 6 beviljat, vilket ger en beviljandegrad på 10 procent. 24 av de huvudsökande var kvinnor, varav 2 har beviljats. Motsvarande siffror för männen var 38 huvudsökande, varav 4 har beviljats.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år 1är 683 333 kronor, kvinnor och män sammnräknade.
Medelbidrag kvinnor: 700 000 kronor
Medelbidrag män: 675 000 kronor

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

Totalt beviljat belopp till Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö är 13 650 000 kronor för hela bidragsperioden.

Av de 60 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet har 3 beviljats. 36 av de huvudsökande var kvinnor, varav 1 beviljades. Motsvarande siffror för männen var 24 huvudsökande, varav 2 har beviljats.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år ett är 1 516 667 kronor, kvinnor och män sammanräknade.

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats mest medel under hela perioden (2016–2019).

Lärosäte

Totalt beviljat belopp (kr)

Karolinska Institutet

367 638 589

Göteborgs universitet

121 400 000

Uppsala universitet

108 209 076

Lunds universitet

107 700 000

Umeå universitet

45 059 467

Linköpings universitet

44 420 000

Stockholms universitet

6 100 000

Ludwiginstitutet för cancerforskning

6 000 000

Malmö högskola

6 000 000

Sophiahemmet högskola

4 205 000

Kontaktpersoner vid frågor

Anne Carnwall, telefon: 08-546 44 030, e-post: anne.carnwall@vr.se

Agneta Backman, telefon: 08-546 44, e-post: agneta.backman@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

I slutet av oktober kommer ditt beslut och yttrande att bli tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Projektansökningar inom medicin och hälsa granskas av ett antal forskare i beredningsgruppen inför det möte där ledamöterna kommer fram till en gemensam bedömning av ansökningarna. De ansökningar som fått lägst betyg sållas och diskuteras inte utförligt av gruppen. Dessa yttrandena innehåller därför endast ett sammanfattande betyg.

Om din ansökan har beviljats publiceras inom kort även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker vanligtvis tidigast i januari 2016 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.

Diagram över totalt antal ansökningar samt beviljade

För att se större bild, klicka på diagrammet

Beviljade ansökningar inom medicin och hälsa 2015 uppdelat på kvinnor och män