Bidragsbeslut naturvetenskap och teknikvetenskap 2015

Vetenskapsrådet har nu fattat beslut om bidrag i stora utlysningen inom naturvetenskap och teknikvetenskap.

I årets stora utlysning ingick:

  • Projektbidrag
  • Projektbidrag Unga forskare

Beviljade bidrag

Nedan redovisas i en och samma lista vilka som har beviljats medel för projektbidrag. 

Obs! Endast besked via ditt personliga konto i Prisma är garanti för beviljat bidrag.

Beviljade bidrag NT 2015 (i Excel-format 2010)Excel

Statistik

Alla bidragsformer inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Totalt beviljat belopp till alla bidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap sammantagna är 1 181 864 000 kronor för hela bidragsperioden 2016–2019.

Beviljandegrad

Av de 1 877 ansökningar som kom in har 358 beviljats, vilket ger en beviljandegrad om 19 procent.

Kvinnor och män

424 av de huvudsökande var kvinnor, varav 77 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 1 453 huvudsökande och 281 beviljade. Det ger kvinnor en beviljandegrad om 18 procent och män en beviljandegrad om 19 procent. 

Projektbidrag

Totalt beviljat belopp för fria projektbidrag är 934 101 000 kronor för hela bidragsperioden.

Antalet ansökningar om fria projektbidrag var totalt 1248 stycken, varav 287 stycken beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 23 procent.

Kvinnor och män

242 av de huvudsökande var kvinnor, varav 54 beviljades bidrag. Motsvarande siffror för männen var 1006 huvudsökande och 233 beviljade. För kvinnor innebär detta en beviljandegrad på 22 procent, för män 23 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år 2016 är 824 105 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 832 333 kronor
Medelbidrag män: 822 197 kronor 

Projektbidrag för unga forskare

Totalt beviljat belopp för projektbidrag unga forskare är 247 763 000 kronor för hela bidragsperioden.

Antalet ansökningar inom projektbidrag unga forskare var totalt 629 stycken, varav 71 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 11 procent.

Kvinnor och män

182 av de huvudsökande var kvinnor, varav 23 beviljades bidrag. Motsvarande siffra för männen var 447 huvudsökande och 48 beviljade. För kvinnor innebär detta en beviljandegrad på 13 procent, för män 11 procent.

Bidragsstorlek

Medelbidraget år 2016 är 851 113 kronor, kvinnor och män sammanräknade.
Medelbidrag kvinnor: 852 000 kronor
Medelbidrag män: 850 688 kronor

Lärosäten

Tabellen visar de lärosäten som har beviljats mest medel under hela perioden (2016–2019).

Lärosäte

Totalt beviljat belopp (kr)

Kungliga Tekniska högskolan

195 505 500

Lunds universitet

186 933 100

Uppsala universitet

169 633 000

Chalmers tekniska högskola

136 963 000

Stockholms universitet

135 879 000

Göteborgs universitet

111 935 000

Linköpings universitet

73 940 400

Umeå universitet

40 647 000

Karolinska Institutet

32 290 000

Sveriges lantbruksuniversitet

28 799 000

 

Kontaktpersoner vid frågor

Gergana Angelova Hamberg, telefon +46 (8) 546 44 14, e-post: gergana.angelovahamberg@vr.se

Nina Frödin, telefon: +46 (8) 546 44 137, e-post: Nina.Frodin@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-30

Vad händer nu?

I början av november blir beslut och yttrande tillgängliga på ditt personliga konto i Prisma. Ett meddelande visas i modulen Uppgifter på Prismas startsida. Ditt yttrande hittar du på fliken Ansökningar och bidrag. Välj sidan Ansökningar i vänstermenyn. I listan i mittfältet på sidan klickar du på pilen till höger om knappen Händelselogg för att läsa yttrandet. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande innan du själv får ditt, eller vice versa.

Projektansökningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap granskas av ett antal forskare i beredningsgruppen inför det möte där ledamöterna kommer fram till en gemensam bedömning av ansökningarna. De ansökningar som fått lägst betyg sållas och diskuteras inte utförligt av gruppen. Dessa yttrandena innehåller därför endast ett sammanfattande betyg.

Om din ansökan har beviljats publiceras inom kort även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget, sk Godkännande av villkor, på ditt personliga Prisma-konto. Detta ska du och prefekten/motsvarande signera så snart som möjligt, dock senast inom 90 dagar.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker som tidigast i januari 2016 och betalas ut månadsvis under förutsättning att Godkännande av villkor har signerats. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget.

Hur har min ansökan beretts?

Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.länk till annan webbplats

Diagram över totalt antal ansökningar samt beviljade

För att se större bild, klicka på diagrammet

Beviljade ansökningar inom naturvetenskap och teknikvetenskap 2015 uppdelat på kvinnor och män.