Bidragsbeslut gällande "Projektbidrag - Statistik i empiriska vetenskaper"

Beslut om bidrag har nu fattats för ansökningar om "Projektbidrag - Statistik i empiriska vetenskaper".

I år utlystes "Projektbidrag - Statistik i empiriska vetenskaper". Utlysningen vände sig till forskare inom alla ämnesområden.

Lista över beviljade bidrag (i Excel-format 2010)Excel
Lista över beviljade bidrag (i Excel-format 97-2003)Excel

Obs! endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Statistik

Antalet ansökningar om "Projektbidrag - Statistik i empiriska vetenskaper" var totalt 74 stycken, varav 13 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 18 procent.

18 av ansökningarna kom från kvinnor, varav tre beviljades bidrag, vilket ger en beviljandegrad på 17 procent. Motsvarande siffror för männen var 56 ansökningar varav 10 beviljades medel, vilket ger en beviljandegrad på 18 procent.

Kontaktpersoner vid frågor

Anders Hellström

Anita Sandström

Dela |

Senast uppdaterad: 2013-09-09

Vad händer nu?

Under november och december skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag från oss. Brevet skickas till din arbetsplats. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande flera veckor innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats får du även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget. Detta ska du och prefekten signera och skicka till Vetenskapsrådet så snart som möjligt, dock senast 31 mars 2013. Det finns ett antal bidrag som börjar betalas ut redan under 2012. För dessa gäller att det undertecknade dokumentet ska ha inkommit så snart som möjligt under 2012.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker i regel som tidigast i januari 2013 och betalas ut månadsvis under förutsättning att undertecknat godkännande av bidragsvillkoren har inkommit till Vetenskapsrådet. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Ett antal bidrag kommer att börja betalas ut redan från 2012. I listan över beviljade bidrag framgår vilka dessa är.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta. Vi börjar betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det underskrivna godkännandet av bidragsvillkoren.

Hur har min ansökan beretts?
Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.