Bidragsbeslut gällande "Rambidrag: Det digitaliserade samhället - igår, idag, imorgon"

Beslut om bidrag för ansökningar om "Rambidrag: Det digitaliserade samhället - igår, idag, imorgon" fattades av Vetenskapsrådet i slutet av oktober 2012.

Utlysningen vände sig till forskare inom alla ämnesområden.

Beviljade bidrag

Lista över beviljade bidrag (i Excel-format 2010)Excel

Lista över beviljade bidrag (i Excel-format 97-2003)Excel

Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Statistik

Antalet ansökningar var totalt 68 stycken, varav 13 beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 19 procent.

24 av ansökningarna kom från kvinnor, varav fyra beviljades bidrag, vilket ger en beviljandegrad på 17 procent. Motsvarande siffror för männen var 44 ansökningar varav 9 beviljades medel, vilket ger en beviljandegrad på 20 procent.

Frågor?

Har du frågor, kontakta:

Nina Frödin

Johan Dixelius

Dela |

Senast uppdaterad: 2013-12-10

Vad händer nu?

Under november och december skickar vi beslut och yttranden till alla som sökt bidrag från oss. Brevet skickas till din arbetsplats. Din forskarkollega kan få sitt beslut och yttrande flera veckor innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats får du även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget. Detta ska du och prefekten signera och skicka till Vetenskapsrådet så snart som möjligt, dock senast 31 mars 2013. Det finns ett antal bidrag som börjar betalas ut redan under 2012. För dessa gäller att det undertecknade dokumentet ska ha inkommit så snart som möjligt under 2012.

När börjar bidraget betalas ut?
Utbetalning sker i regel som tidigast i januari 2013 och betalas ut månadsvis under förutsättning att undertecknat godkännande av bidragsvillkoren har inkommit till Vetenskapsrådet. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Ett antal bidrag kommer att börja betalas ut redan från 2012. I listan över beviljade bidrag framgår vilka dessa är.

Kan jag skjuta på projektstarten?
Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta. Vi börjar betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det underskrivna godkännandet av bidragsvillkoren.

Hur har min ansökan beretts?
Här hittar du information om hur beredningen går till och vilka våra beredningsgrupper är.