Bidragsbeslut för Swedish Research Links 2013

Vetenskapsrådets kommitté för utvecklingsforskning har tagit beslut om ansökningar inom Swedish Research Links. Av 137 ansökningar beviljades 47 stycken. Det totala beviljade beloppet är 33 972 000 miljoner kronor för perioden 2014–2016.

Swedish Research Links syftar till att främja samarbete mellan forskare i Sverige och forskare i utvalda låg- och medelinkomstländer. I årets utlysning kunde medel sökas för samarbete med forskare från utvalda länder i Asien, Mellanöstern/Nordafrika (MENA), Afrika, Latinamerika och Östeuropa. Målet med bidraget är att bidra till ömsesidig vetenskaplig och socioekonomisk utveckling i forskarnas respektive länder.

Tidigare har Vetenskapsrådet administrerat Swedish Research Links på uppdrag av Sida, men från och med i år har vi tagit över hela hanteringen.

Beviljade ansökningar

Nedan redovisas vilka som har beviljats medel.

Beviljade bidrag Swedish Research Links 2013 i Excel 2010Excel

Beviljade bidrag Swedish Research Links 2013 i Excel 1997-2003Excel

Observera att endast besked via brev är garanti för beviljat bidrag.

Statistik

Antalet ansökningar var totalt 137 stycken, varav 47 stycken beviljades medel. Detta ger en beviljandegrad på 34,3 procent. 

36 av de huvudsökande var kvinnor, varav 10 beviljades bidrag. Det ger en beviljandegrad på 27,8 procent. Motsvarande siffror för männen var 101 huvudsökande, 37 beviljade och en beviljandegrad på 36,6 procent.

Det totala beviljade beloppet är 33 972 000 miljoner kronor för perioden 2014–2016. Medlen kommer att täcka resor, workshops, seminarier, mindre utrustning och sampublicering. Lön och stipendier finansieras inte. 

De beviljade bidragen gäller samarbeten i 23 länder.  

Kontaktpersoner

Har du frågor, kontakta:

Katrin Brandt, tel 08-546 44 305, katrin.brandt@vr.se

Carole Desmoulins, tel 08-546 44 006, e-post carole.desmoulins@vr.se


Dela |

Senast uppdaterad: 2013-12-11

Vad händer nu?

Under november och december skickar vi beslut till alla som sökt bidrag inom Swedish Research Links. Brevet skickas till din arbetsplats. Din forskarkollega kan få sitt beslut innan du själv får ditt, eller vice versa.

Om din ansökan har beviljats får du även ett dokument som beskriver villkoren för bidraget. Detta ska du och prefekten underteckna och skicka till Vetenskapsrådet så snart som möjligt, dock senast den 31 mars 2014.

När börjar bidraget betalas ut?

Utbetalning påbörjas tidigast i januari 2014 och betalas ut månadsvis under förutsättning att vi har fått tillbaka undertecknat godkännande av villkor för övriga bidrag. Det är ditt lärosäte som sedan administrerar utbetalningarna till dig.

Kan jag skjuta på projektstarten?

Ja, det är upp till dig och din arbetsgivare att komma överens om när projektet ska starta, så länge det inte påverkar dispositionstiden för bidraget. Vi börjar dock betala ut bidraget till lärosätet så snart vi har fått tillbaka det undertecknade godkännandet av villkor för övriga bidrag.

Diagram

Klicka på diagrammen för att se dem i en större storlek.

Statistik över sökta respektive beviljade bidrag uppdelat på kvinnor och män

Statistik över sökta respektive beviljade bidrag uppdelat på kvinnor och män

Diagram över sökta respektive beviljade bidrag per region

Diagram över sökta respektive beviljade bidrag per region