Beredningshandbok medicin och hälsa

Denna handbok är tänkt att fungera som en hjälp för dig som fått uppdraget som granskare för Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa.

Handboken innehåller anvisningar och riktlinjer för hur beredning, bedömning och betygsättning går till för de bidragsformer som Vetenskapsrådet utlyser och bereder inom medicin och hälsa i den årligen återkommande stora ansökningsomgången. Den innefattar information om Vetenskapsrådets allmänna riktlinjer och om policy som är specifik för ämnesrådet för medicin och hälsa. Praktiska anvisningar om hur betygsättning av ansökningar görs i det webbaserade verktyget Prisma ingår, liksom instruktioner om hur yttrandena som sänds till den sökande ska skrivas. Läs noga igenom både dessa anvisningar och bifogade dokument som beskriver vår peer review-process samt Vetenskapsrådets jävs- och jämställdhetspolicy så att du är väl förberedd inför ditt granskningsarbete.

Arbetet med att granska ansökningar utgör basen för ämnesrådets verksamhet. Målet är att stödja forskningsprojekt av högsta kvalitet men också att ge återkoppling till de sökande. Ditt uppdrag som ledamot i en av ämnesrådets beredningsgrupper är ett viktigt förtroendeuppdrag. Jag hälsar dig välkommen som granskare för ämnesrådet för medicin och hälsa!

Jan-Ingvar Jönsson
Huvudsekreterare, medicin och hälsa

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-05-02