Beredningshandbok utbildningsvetenskap

Utbildningsvetenskap utgör kunskapsunderlag för den betydande del av det svenska samhället som utgörs av utbildningssystemet, och berör direkt eller indirekt en stor del av befolkningen. I beredningsgrupperna för utbildningsvetenskap möts forskare från flera olika discipliner för att gemensamt granska och bedöma den vetenskapliga kvaliteten i ansökningar som handlar om lärande, undervisning, utbildning, fostran och bildning och bidrar till kunskapsutveckling inom området. Forskning med stark koppling till förskolans och skolans verksamhet och utveckling är en ytterst betydelsefull del av denna forskning.

I handboken har vi sammanställt regler och riktlinjer för beredningsarbetet, både sådant som gäller allmänt för Vetenskapsrådets beredningsarbete och sådant som är specifikt för utbildningsvetenskap. Här finns hålltider för beredningen, kontaktuppgifter och praktisk information om vårt nya webbaserade verktyg för ansökningar och yttranden, Prisma.
 
Vi är mycket tacksamma för att ni accepterar uppdraget och därmed gör en viktig insats i Vetenskapsrådets uppdrag att stödja forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom området. Läs noga igenom både dessa anvisningar och bifogade dokument som beskriver vår process för sakkunniggranskning och bedömning
samt Vetenskapsrådets jävs- och jämställdhetspolicy så att ni är väl förberedda inför granskningsarbetet.  

Varmt välkomna som granskare av årets forskningsansökningar inom utbildningsvetenskap!


Eva Björck
Huvudsekreterare för utbildningsvetenskap
Vetenskapsrådet

Dela |

Senast uppdaterad: 2018-04-04