Kommersiella villkor

Ett grundläggande krav när Vetenskapsrådet beviljar bidrag till forskning är att resultaten görs tillgängliga för samhället. Varje enskild forskare ansvarar för att följa forskarsamhällets krav på objektivitet, oberoende och öppenhet.

Som representant för medelsförvaltaren går prefekten (eller motsvarande) i god för att berörda forskare inte har några kända kommersiella bindningar som står i strid med nämnda villkor.

Om det visar sig finnas kommersiella bindningar som strider mot Vetenskapsrådets villkor, ska forskaren eller medelsförvaltaren omedelbart underrätta Vetenskapsrådet.

Det är forskarens ansvar att skriftligt redovisa till prefekten för huruvida det finns kommersiella intressen eller bindningar som kan inverka på projektet. Det gäller hela projektet, inte bara eventuella delprojekt. Syftet är att prefekten ska kunna granska och bedöma om de aktuella förhållandena är förenliga med kraven på objektivitet, oberoende och öppenhet. Om nya uppgifter tillkommer eller om det sker förändringar under bidragstiden, ska de redovisas, granskas och bedömas på motsvarande sätt.

Dela |

Senast uppdaterad: 2013-07-10