Översikt - utlysningar 2017

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning. Här hittar du en översikt av de bidrag som utlyses under 2017.

Alla detaljer kring villkoren är ännu inte klara och ytterligare utlysningar kan tillkomma, till exempel genom uppdrag från regeringen. Fullständiga anvisningar i form av utlysningstexter publiceras när respektive utlysning öppnar. 

Ämnesövergripande utlysningar

Bidrag

Utlysningen
öppnar (kl 14.00)

Utlysningen stänger (kl. 14.00)            

Internationell postdok (HS, KF, MH, NT, UV)

Utlysning 1: 18/1
Utlysning 2: 16/8

Utlysning 1: 21/2
Utlysning 2: 19/9

Konferensbidrag (HS, KF, MH, NT, UV)

Utlysning 1: 18/1
Utlysning 2: 16/8

Utlysning 1: 21/2
Utlysning 2: 19/9

Bidrag inom rådsprofessorprogrammet (HS, MH, NT, UV)

15 februari

21 mars

Proof Of- Concept - Livsvetenskaper (MH, NT)

1 februari

7 mars

Forskningssamarbete Indien-Sverige 2017 (MH, NT)

Datum ej fastställt

Datum ej fastställt

 

Humaniora och samhällsvetenskap

Bidrag

Utlysningen öppnar (kl 14.00)

Utlysningen stänger (kl 14.00)

Projektbidrag

15 februari

21 mars

Projektbidrag - Forskning om det civila samhället

15 februari

21 mars

Projektbidrag - Demokrati

15 februari

21 mars

Kerstin Hesselgrens gästprofessur

18 januari

21 februari

Olof Palmes gästprofessur

18 januari

21 februari

NOS-HS workshops

18 januari

21 mars

Tidskriftsbidrag

15 februari

21 mars

NOP-HS bidrag för nordiska vetenskapliga tidskrifter

16 augusti

19 september

 

Infrastruktur

Bidrag

Utlysningen öppnar (kl. 14.00)

Utlysningen stänger (kl 14.00)

Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse

1 februari

7 mars

Projektbidrag Röntgen-Ångström Cluster

14 september

21 november

 

Konstnärlig forskning

Bidrag

Utlysningen öppnar (kl 14.00)

Utlysningen stänger (kl 14.00)

Projektbidrag Konstnärlig forskning

15 februari

21 mars

 

Klinisk behandlingsforskning

Bidrag

Utlysningen öppnar (kl 14.00)

Utlysningen stänger (kl 14.00)

Bidrag till forskningsmiljö

Skiss: 18 januari Fullständig: 31 maj

Skiss: 21 februari Fullständig: 5 september

 

Medicin och hälsa

Bidrag

Utlysningen öppnar (kl 14.00)

Utlysningen stänger (kl 14.00)

Projektbidrag

15 februari

21 mars

Projektbidrag Utveckling av metoder för ersättning, begränsning och förfining av djurförsök (3R)

15 februari

21 mars

Etableringsbidrag

15 februari

21 mars

Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö

15 februari

21 mars

Projektbidrag för forskningssamarbete mellan Kina och Sverige

12 april (kl. 10.00)

23 maj (kl. 010.00)

Bidrag till forskningsmiljö inom åldrande och hälsa

31 maj

5 september


Naturvetenskap och teknikvetenskap

Bidrag

Utlysningen öppnar (kl. 14.00)

Utlysningen stänger (kl. 14.00)

Tage Erlanders gästprofessur

18 januari

21 februari

Projektbidrag inom energiriktad grundforskning

Prel. 15 februari

Prel. 21 mars

Projektbidrag

1 mars

4 april

Etableringsbidrag

1 mars

4 april

Projektbidrag inom ny kärnteknik

30 augusti

3 oktober

Internationell postdok inom ny kärnteknik

30 augusti

3 oktober

Etableringsbidrag inom ny kärnteknik

30 augusti

3 oktober

 

Utbildningsvetenskap

Bidrag

Utlysningen öppnar (kl. 14.00)

Utlysningen stänger (kl. 14.00)

Projektbidrag

1 mars

4 april

Bidrag till forskarskolor

1 mars

4 april

Forskarskola för lärare och förskollärare

31 maj

29 augusti

Forskarskola Lärarutbildare

31 maj

29 augusti

 

Utvecklingsforskning

Bidrag

Utlysningen öppnar (kl. 14.00)

Utlysningen stänger (kl. 14.00)

Projektbidrag Utvecklingsforskning

1 mars

4 april

Nätverksbidrag - Swedish Research Links

1 mars

4 april

 

Senast uppdaterad: 2017-09-08

Kontakt

För frågor om pågående utlysningar, vänd dig till kontakTpersonerna som anges i utlysningstexten.

För frågor om våra kommande utlysningar, kontakta utlysningar@vr.se

* Förkortningar av områden
FI = Forskningsinfrastruktur,
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
KF = Konstnärlig forskning
KBF = Klinisk behandlingsforskning
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
UV = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning