Frågor och svar för dig som söker våra bidrag

Vem kan söka?

 • Krävs doktorsexamen för att kunna söka?
 • Vilka räknas som medverkande i projektet?
 • Var ska jag vara anställd?
 • Finns det någon åldersgräns för att söka bidrag från Vetenskapsrådet?
 • Kan jag söka Etableringsbidrag?
 • Vem ska förvalta mitt bidrag?

Vad kan jag söka?

 • Vilka bidrag har Vetenskapsrådet?
 • Kan jag skicka in flera ansökningar för samma forskningsprojekt?
 • Kan jag skicka in flera ansökningar för olika forskningsprojekt?
 • Kan jag beviljas flera bidrag?
 • Om jag har ett pågående bidrag från Vetenskapsrådet, kan jag söka ändå?
 • För hur många år kan jag söka bidrag?
 • Kan jag läsa utlysningstexten innan en utlysning har öppnat?
 • Var hittar jag gamla utlysningstexter?

Hur ska jag söka?

 • Hur ska jag söka?
 • Måste ansökan göras färdig vid ett tillfälle?
 • Hur ska ansökan signeras?
 • Vilket språk ska jag använda?
 • Kan jag använda symboler (till exempel grekiska bokstäver)?
 • Vad händer om ansökan är ofullständig?
 • Finns det några dokument som ska skickas in i pappersform?
 • Ska särtryck, avhandling eller manuskript bifogas?
 • Ska rekommendationsbrev bifogas?
 • Hur stor chans är det att min ansökan beviljas?
 • Hur kommer jag åt mina ansökningar från tidigare år?

Hur ska budgeten se ut?

 • Vilket belopp kan jag ansöka om?
 • Hur stora är medelbidragen inom de olika ämnesområdena?
 • Vilka typer av kostnader kan bidragen täcka?
 • Kan jag söka för avskrivningskostnader?

Vilka regler gäller för indirekta kostnader?

 • Vad räknas som direkta respektive indirekta kostnader?
 • Ska jag räkna med indirekta kostnader i ansökan?
 • Ska jag ange procentsatser för direkta och indirekta kostnader inom mitt projekt?
 • Kommer Vetenskapsrådet att ange procentsatser för direkta och indirekta kostnader i beviljade projekt?

Vart vänder jag mig för hjälp?

 • Om jag har tekniska frågor?
 • Vem ska jag fråga om vad som ska ingå i ansökan?
 • Hur får jag veta att min ansökan är registrerad?
 • Vad händer om ansökan kommer in för sent?
 • Hur gör jag om jag vill ändra i en redan registrerad ansökan?
 • Är min ansökan allmän handling?

Vad händer efter att jag har sökt?

 • Hur får jag reda på om min ansökan har beviljats?
 • Kan jag överklaga beslut om avslag?
 • Vad används den populärvetenskapliga beskrivningen till?

Senast uppdaterad: 2016-11-14