Stängda utlysningar

Här visas utlysningar från 2011 och framåt vars ansökningsdatum har gått ut.


Resultat: 1-25 av 294

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa »

Stängda utlysningar
Bidragsform Område* Sista ansökningsdag
Bidrag till tvärvetenskapliga forskningsmiljöer HS Konstnärlig forskning MH NT UV UF 2018-05-22
Projektbidrag för forskningssamarbete mellan Kina och Sverige NT 2018-05-22
Projektbidrag för digitalisering och tillgängliggörande av kulturarvssamlingar HS 2018-05-22
Olof Palmes gästprofessur HS 2018-05-08
Bidrag till forskningsmiljö inom barns och ungdomars psykiska hälsa HS Konstnärlig forskning MH NT UV 2018-05-08
Proof of Concept inom livsvetenskaper MH NT 2018-05-08
Projektbidrag Sustainability and resilience – Tackling consequences of climate and environmental changes 2018 UF 2018-05-08
Bidrag till forskningsmiljö inom infektion och antibiotika MH 2018-05-08
Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed) MH 2018-04-12
Projektbidrag inom neutronspridning MH NT 2018-04-10
Nätverksbidrag inom utbildningsvetenskap UV 2018-04-10
Etableringsbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap NT 2018-04-10
Nätverksbidrag Swedish Research Links UF 2018-04-10
Projektbidrag inom utbildningsvetenskap UV 2018-04-10
Projektbidrag inom Utvecklingsforskning UF 2018-04-10
Projektbidrag inom naturvetenskap och teknikvetenskap NT 2018-04-10
Forskarskolor Lärare och förskollärare UV 2018-04-10
Bidrag till forskningsmiljö inom Humaniora och samhällsvetenskap HS 2018-04-10
Bidrag till forskningsmiljö Migration och integration HS Konstnärlig forskning MH NT UV UF 2018-04-10
Projektbidrag för forskning om jämlika villkor HS 2018-03-21
Etableringsbidrag Medicin och hälsa MH 2018-03-21
Projektbidrag inom medicin och hälsa MH 2018-03-21
Projektbidrag för utveckling av metoder för ersättning, begränsning och/eller förfining av djurförsök enligt 3R MH 2018-03-21
Projektbidrag inom farmaci MH 2018-03-21
Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap HS 2018-03-21

Resultat: 1-25 av 294

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa »

* Förkortningar av områden
FI = Forskningsinfrastruktur,
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
KF = Konstnärlig forskning
KBF = Klinisk behandlingsforskning
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
UV = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-02-24