Stängda utlysningar

Här visas utlysningar från 2011 och framåt vars ansökningsdatum har gått ut.


Resultat: 1-25 av 246

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa »

Stängda utlysningar
Bidragsform Område* Sista ansökningsdag
Projektbidrag för forskningssamarbete mellan Kina och Sverige MH 2017-05-23
Projektbidrag utbildningsvetenskap UV 2017-04-04
Etableringsbidrag naturvetenskap och teknikvetenskap NT 2017-04-04
Projektbidrag naturvetenskap och teknikvetenskap NT 2017-04-04
Forskarskola inom utbildningsvetenskap UV 2017-04-04
Nätverksbidrag Swedish Research Links UF 2017-04-04
Projektbidrag utvecklingsforskning UF 2017-04-04
Etableringsbidrag medicin och hälsa MH 2017-03-21
Projektbidrag för forskning om det civila samhället HS 2017-03-21
Projektbidrag för utveckling av metoder för begränsning och förfining av djurförsök (3R) MH 2017-03-21
Projektbidrag inom konstnärlig forskning Konstnärlig forskning 2017-03-21
Projektbidrag inom medicin och hälsa MH 2017-03-21
Projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap HS 2017-03-21
Projektbidrag inom energiriktad grundforskning NT 2017-03-21
Bidrag inom rådsprofessorprogrammet HS MH NT UV 2017-03-21
Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö MH 2017-03-21
Tidskriftsbidrag HS 2017-03-21
Projektbidrag för forskning om demokrati HS 2017-03-21
NOS-HS workshops HS 2017-03-21
Bidrag till infrastruktur av nationellt intresse Infra 2017-03-07
Proof Of Concept inom livsvetenskaper MH NT 2017-03-07
Kerstin Hesselgrens gästprofessur HS 2017-02-21
Olof Palmes gästprofessur HS 2017-02-21
Tage Erlanders gästprofessur NT 2017-02-21
Internationell postdok HS Konstnärlig forskning MH NT UV 2017-02-21

Resultat: 1-25 av 246

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa »

* Förkortningar av områden
FI = Forskningsinfrastruktur,
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
KF = Konstnärlig forskning
KBF = Klinisk behandlingsforskning
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
UV = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-02-24