Stängda utlysningar

Här visas utlysningar från 2011 och framåt vars ansökningsdatum har gått ut.


Resultat: 1-25 av 268

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa »

Stängda utlysningar
Bidragsform Område* Sista ansökningsdag
Projektbidrag för internationella samarbeten inom individanpassad medicin (ERA PerMed) MH 2018-04-12
Projektbidrag för internationella samarbeten inom antimikrobiell resistens (JPIAMR) MH 2018-03-12
Projektbidrag för internationellt samarbete inom GENDER-NET Plus Co-Fund HS MH NT UF 2018-03-06
Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning Klinisk behandlingsforskning 2018-02-27
Olof Palmes gästprofessur HS 2018-02-27
Konsolideringsbidrag HS MH NT UV 2018-02-27
Kerstin Hesselgrens gästprofessur HS 2018-02-27
Konferensbidrag HS Konstnärlig forskning MH NT UV 2018-02-27
Internationell postdok HS Konstnärlig forskning MH NT UV 2018-02-27
Tage Erlanders gästprofessur NT 2018-02-27
Projektbidrag Röntgen Ångström Infra MH NT 2017-11-21
Behovsinventering – inventering av behov av forskningsinfrastruktur Infra 2017-10-12
Projektbidrag för forskning om ny kärnteknik NT 2017-10-03
Etableringsbidrag för forskning om ny kärnteknik NT 2017-10-03
Internationell postdok för forskning inom ny kärnteknik NT 2017-10-03
Konferensbidrag HS Konstnärlig forskning MH NT UV 2017-09-19
NOP-HS Scientific Journal Grants HS 2017-09-19
Internationell postdok HS Konstnärlig forskning MH NT UV 2017-09-19
Bidrag till forskningsmiljö inom klinisk behandlingsforskning Klinisk behandlingsforskning 2017-09-05
Bidrag till forskningsmiljö inom åldrande och hälsa MH 2017-09-05
Forskarskola för lärare och förskollärare UV 2017-08-29
Forskarskola för lärarutbildare UV 2017-08-29
Projektbidrag för forskningssamarbete mellan Kina och Sverige MH 2017-05-23
Projektbidrag utbildningsvetenskap UV 2017-04-04
Etableringsbidrag naturvetenskap och teknikvetenskap NT 2017-04-04

Resultat: 1-25 av 268

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nästa »

* Förkortningar av områden
FI = Forskningsinfrastruktur,
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
KF = Konstnärlig forskning
KBF = Klinisk behandlingsforskning
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
UV = Utbildningsvetenskap
UF = Utvecklingsforskning

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-02-24