Gästprofessor

Gästprofessurerna syftar till att ge universiteten möjlighet att utveckla ett område genom att rekrytera en internationellt ledande professor under en kortare period.

Söks av

Ansökan - med nominerad kandidat - lämnas in av den universitetsinstitution som vill agera värd för gästprofessuren.

Bidragstid

Vistelsen i Sverige bör vara minst sex månader och högst ett år.

Kostnadsslag

Vetenskapsrådets bidrag är avsett att täcka lönekostnader inklusive sociala avgifter och försäkringar, hyra av bostad samt resor till och från Sverige med mera.

Övrigt

Förslag måste vara förankrade hos den som föreslås till tjänsten.

Mer information i utlysningstexten

Fullständig information om bidragets villkor och hur man söker finns i utlysningstexten som publiceras när utlysningen öppnar.

Kontaktperson

Paola Norlin

Senast uppdaterad: 2016-12-14