Konferensbidrag

Detta är en kort beskrivningen av bidraget. Fullständig information finns i utlysningstexten som publiceras när utlysningen öppnar.

Om bidragsformen

Syftet med bidraget är att främja internationellt forskningssamarbete och erfarenhetsutbyte. Konferensbidrag är ett sätt att ge forskare verksamma i Sverige möjlighet att anordna en konferens med internationellt erkända föredragshållare.

Villkor för bidraget

Konferensen ska:

  • ha internationellt erkända forskare verksamma utanför Sverige som föredragshållare. Av dessa bör minst 40 procent vara kvinnor och minst 40 procent män.
  • anordnas i Sverige
  • vända sig till forskarsamhället
  • vara av mellanstorlek, det vill säga med ett deltagarantal på 50-200 personer
  • äga rum 4–12 månader efter sista datum för denna utlysning

Områden

Gäller samtliga ämnesområden.

Söks av

Projektledaren ska ha svensk doktorsexamen eller motsvarande utländsk examen. Doktorsexamen ska vara avlagd senast den sista ansökningsdagen för denna utlysning. För projektledare inom konstnärlig forskning krävs examen från konstnärlig högskola eller motsvarande kompetens.

Kostnadsslag

Bidraget täcker rese- och boendekostnader för ett begränsat antal inbjudna föredragshållare verksamma utanför Sverige. Bidrag ges inte för övriga deltagare, administration eller sociala avgifter.

Flyg- och tågresor bör normalt ske i ekonomiklass eller motsvarande.

Övrigt

Du kan endast skicka in en ansökan om konferensbidrag per bidragsmottagare per år. Endast en ansökan kan skickas in för varje enskild konferens.

Kontaktperson

Anneli Fröjd


Senast uppdaterad: 2016-12-15