Nätverksbidrag Swedish Research Links

Detta är en kort beskrivningen av bidraget. Fullständig information om bidragets villkor och hur man söker finns i utlysningstexten.

Swedish Research Links-programmet syftar till att främja forskningssamarbete mellan forskare i Sverige och forskare i låg- och lägre medelinkomstländer.

Programmet ska bidra till ömsesidig vetenskaplig och socioekonomisk utveckling i de inblandade länderna. Programmet strävar efter att stödja kunskapsutbyte och långsiktigt samarbete mellan parterna genom projekt av hög kvalitet. Swedish Research Links är öppet för forskare från alla vetenskapsområden, och omfattar teoretiska och empiriska, grundläggande och tillämpade forskningsområden. 

Programländer 2016

Inom ramen för detta bidrag är det från och med 2015 låginkomstländer och lägre medelinkomstländer enligt OECD:s biståndskommittés DAC:s lista som är aktuella för forskningssamarbeten.

OECD:s biståndskommitté DAC:s listalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Områden

Gäller samtliga ämnesområden.

Söks av

Söks gemensamt av forskare i minst två av de länder som deltar i programmet; en av forskarna måste ha sin huvudsakliga verksamhet vid svenskt lärosäte. Kan endast sökas av disputerad forskare.

Bidragstid   

Bidrag för internationellt forskningssamarbete, max tre år (2017-2019) .

Mer information i utlysningstexten

Fullständig information om bidragets villkor och hur man söker finns i utlysningstexten.

Kontaktpersoner

Britta Radeloff, telefon: 08-546 44 210, e-post: Britta.Radeloff@vr.se

Anna Herou, telefon: 08-546 44 359, e-post: Anna.Herou@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2016-02-29

Söka detta bidrag

2016 års utlysning av Nätverksbidrag Swedish Research Links öppnar onsdag den 9 mars (kl 14:00).

Här hittar du:

Till ansökningssystemet Prismalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsteraktuella utlysningarlänk till annan webbplats
stängda utlysningar, vars ansökningsdatum har passeratlänk till annan webbplats

Bidragsbeslut 2015

Under hösten 2015 publicerar vi bidragsbesluten på vår webbplats.

Bidragsbeslut