ESFRI — europeisk samverkan för infrastrukturer

ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures) är en europeisk samarbetsorganisation för forskningsinfrastrukturfrågor. Uppdraget är att skapa en gemensam långsiktig plan för europeisk infrastruktur inom alla områden.

På uppdrag från EU-kommissionen arbetar ESFRI fram prioriterade satsningar för gemensamma europeiska infrastrukturer i en vägvisare för forskningsinfrastrukturen – en roadmap. Den svenska motsvarigheten till ESFRI:s infrastrukturvägvisare är Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2014. Guiden ger en överblick av svensk forsknings långsiktiga behov av infrastruktur för forskning och innovation av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden.

Föreslå svenska projekt inom forskningsinfrastruktur till ESFRI Roadmap 2018

Just nu pågår ESFRI:s arbete med att uppdatera den europeiska vägvisaren för forskningsinfrastruktur. I samband med det ges svenska forskare möjlighet att föra fram förslag om ny gemensam europeisk infrastruktur.

Läs om hur du gör för att lämna förslag

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-03-01