Forskningssamarbete med Tyskland

Sverige och Tyskland har ett forskningssamarbetsavtal inom strukturbiologi och materialvetenskap, the Röntgen-Ångström Cluster med syftet att stärka forskning som använder neutroner och synkrotronljus, samt att stimulera användandet och/eller uppbyggnaden av kompetens för stora forskningsinfrastrukturer som redan finns eller planeras i området.

Det tysk-svenska forskningssamarbetet grundas på en överenskommelse mellan de svenska och tyska regeringarna. Bidrag inom samarbetet kommer att utlysas med jämna mellanrum.

Kontakt på Vetenskapsrådet

Johan Holmberg

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-08-03