Infrastrukturer för forskning

Här listas de infrastrukturer som får driftsbidrag från Vetenskapsrådet under 2017.

Det finns ett stort antal nationella och internationella infrastrukturer som skapar förutsättningar för forskning inom alla ämnesområden. De flesta infrastrukturer i listan nedan är i drift, några är under uppbyggnad. Klicka på infrastrukturens länk för mer information och kontaktuppgifter. Listan är inte en komplett lista över samtliga infrastrukturer som finns tillgängliga idag, utan endast en lista över de som Vetenskapsrådet ger driftsbidrag till.

Infrastruktur
Inklusive svenska noder/experiment

Beskrivning

MATERIALVETENSKAP


ESRF (European Synchrotron Radiation Facility)
http://www.esrf.eu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europas största anläggning för produktion av synkrotronljus.

XFEL (X-ray Free Electron Laser Facility)
http://www.xfel.eu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Röntgenfrielektronlaser under uppbyggnad för forskning inom bl.a. femtokemi, strukturbiologi och materialvetenskap.

ESS (European Spallation Source)
http://europeanspallationsource.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Anläggning under byggnation i Lund för mångvetenskaplig forskning med hjälp av neutronspridningsteknik   

ILL (Institut Laue-Langevin)
http://www.ill.eu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Super-Adam, neutronreflektometer vid ILL

Facilitet för neutronspridning.

ISIS (Science and Technology Facilities Council)
http://www.isis.stfc.ac.uk/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Polaris och HRPD, diffraktometrar vid ISIS

Spallationsanläggning för neutronspridning.

MAX IV (Svensk nationellt synkrotronljuslaboratorium vid Lunds Universitet)
https://www.maxiv.lu.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenskt nationellt laboratorium för synkrotronljusforskning i Lund. Anläggningen invigdes den 21 juni 2016 och är nu i drift.

Myfab (nätverk för mikrofabrikationslaboratorier)
http://www.myfab.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

MC2 Nanotekniklaboratoriet, Chalmers
Electrumlab, KTH
Ångström Mikrostrukturlaboratoriet, Uppsala universitet

Svenskt nationellt renrumsnätverk, nano- och mikrofabrikationslaboratorier.

PETRA III – hårdröntgensynkrotron
http://petraiii.desy.de/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

SMS (Swedish Material Science)

Synkrotronljusanläggning.

 

FYSIK- OCH TEKNIKVETENSKAPER

CERN (European Organization for Nuclear Research)
http://home.web.cern.ch/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Experiment med svenskt deltagande:
ATLAS/ALICE
CTF3
Isolde

Världens största acceleratoranläggning, med forskning inom bland annat partikelfysik.

ESO (Europeiska sydobservatoriet astronomi)
http://www.eso.org/public/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Internationell organisation som driver astronomiska observatorier i Chile.

FAIR (Facility for Antiproton and Ion Research)
http://www.fair-center.eu/public.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Acceleratoranläggning för kärn-, hadron- och jonfysik, under uppbyggnad i Tyskland.

IceCube (South pole Neutrino Observatory)
http://icecube.wisc.edulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Neutrinodetektor på Sydpolen.

ISF (Institutet för solfysik)
http://www.isf.astro.su.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Institut vid Stockholms universitet som driver det högupplösande svenska solteleskopet (SST) på La Palma.

NOT (nordiskt optiskt teleskop)
http://www.not.iac.eslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gemensamt nordiskt teleskop på La Palma. Sveriges engagemang i NOT är under avveckling och upphör helt år 2020.

JIVE (Joint Institute for VLBI ERIC)
http://www.jive.eu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Distribuerad infrastruktur för radioastronomi.

Onsala rymdobservatorium
https://chalmersfastigheter.se/kunskapsmiljoer-motesplatser/onsala-rymdobservatoriumlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svensk anläggning för radioastronomi och geodesi.

Jonteknologiskt centrum

Centra för resurser för att utföra materialanalys och implantation med jonstrålar

 

ENERGIFORSKNING

ITER
http://www.iter.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Internationell experimentreaktor för fusionsforskning under uppbyggnad.

EUROfusion
https://www.euro-fusion.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiskt konsortium inom fusionsforskning.

 

MILJÖVETENSKAPER – PLANETEN JORDEN

Bojbaserat miljömätsystem
http://www.smhi.se/kunskapsbanken/
oceanografi/havsbojar-1.13442länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bojbaserat mobilt miljömätsystem i Östersjön som koordineras av SMHI.

Borrning, studier av fasta jorden

SDDP/Riksriggen (Lunds Tekniska Högskola, Luleå tekniska universitet)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
IODP/ECORD (Washington)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ICDP (Potsdam)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Borrningsrigg för vetenskapliga undersökningar av jordskorpan ner till 2,5 kilometers djup. Samordnas av Uppsala universitet.

EISCAT (EISCAT-3D) (European Incoherent Scatter Scientific Association)
https://www.eiscat.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Internationell infrastruktur för forskning inom norrsken, plasmafysik och atmosfärfysik. Koordineras från Kiruna.

EPOS (European Plate Observing System)https://www.epos-ip.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EPOS är ett projekt inom EU-programmet ESFRI som avser forskning kring fasta jorden och dess förändring över tid.

GET
https://www.geodata.se/sv/Ga-med/Forskning-utbildning-och-kulturverksamhet/fuk/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Distributionstjänsten GET tillhandahåller geodata för forskning, undervisning och kultur.

ICOS (Integrated Carbon Observation System)
https://www.icos-ri.eu/
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
http://www.icos-sweden.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Centre for Environmental and Climate Research (CEC)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Lunds universitet
Department of Geological Sciences, länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterStockholms universitet
Abisko Scientific Research Station,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster Polarforskningssekretariatet
Department of Forest Ecology and Managementlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Sveriges lantbruksuniversitet
Department of Plant and Environmental Scienceslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Göteborgs universitet
Department of Earth Scienceslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, Uppsala universitet

Utvecklar europeiska mätningar av koldioxidutbyte mellan mark och atmosfär.

Nordsim (Nordic Secondary Ion Mass Spectrometer)
http://www.nrm.se/english/researchandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
collections/geosciences/nordsim.904_en.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nordisk sekundärjonsmasspektrometer, samnordisk resurs för geologisk forskning.

Vega
http://www.nrm.se/english/researchandlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
collections/geosciences/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
vegacenter.8999657_en.htmllänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationell infrastruktur för geovetenskapliga analyser. Samlokaliserat med Nordsim.

SITES (Swedish Infrastructure for Ecosystem Science)
http://www.fieldsites.se/sv-SElänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Abisko naturvetenskapliga station
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Asa forskningsstation
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Erkenlaboratoriet
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Grimsö forskningsstation
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Lönnstorp forskningsstation
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Röbäcksdalen forskningsstation
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skogaryd forskningsstation
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Svartberget forskningsstation
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Tarfala forskningsstationlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationell infrastruktur som samordnar ett antal fältstationer för landbaserad klimat-, miljö-och ekosystemforskning.

 

MÄNNISKA, KULTUR OCH SAMHÄLLE

CESSDA (Consortium of European Social Science Data Archives AS)
http://www.cessda.netlänk till annan webbplats

Infrastruktur för socialvetenskapliga data.

Swe-CLARIN/CLARIN (Common language resources and technology infrastructure)
http://clarin.eu/
länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
http://spraakbanken.gu.se/swe/Forskning/
Infrastruktur/swe-clarinlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Internationell infrastruktur inom språkteknologi.

ESS – ERIC (European Social Survey)
http://www.europeansocialsurvey.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Enkätundersökningar i syfte att digitalisera och tillgängliggöra sociala data för internationella jämförelser.

EUI (European University Institute)
http://www.eui.eu/Home.aspxlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeiskt universitetsinstitut med syfte att bidra till utvecklingen av Europas kulturella och vetenskapliga arv.

ISSP (International Social Survey Program)
http://www.issp.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Konstruerar och genomför internationellt jämförbara attitydstudier.

SHARE (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe)
http://www.share-project.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tvärvetenskaplig undersökning i 21 länder med syfte att öka förståelsen för det demografiska åldrandets konsekvenser.

SLOSH (The Swedish Longitudinal Occupational Survey of Health)
http://www.idear-net.net/sloshlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Longitudinell studie som belyser sambanden mellan arbetsmarknadsdeltagande, arbetsmiljö, pensionering och hälsa.

SMC (Svenska Mammografikohorten)
http://snd.gu.se/sv/catalogue/study/618länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Populationsbaserad studie med syfte att undersöka sambanden mellan förändringsbara faktorer och förekomsten av ett antal kroniska sjukdomar.

SNAC-K – åldrande och vård
http://www.snac-k.se/indexsv.htmlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Longitudinell studie om åldrande och vård med syfte att göra det möjligt att studera hur vård- och omsorgsbehov utvecklas, hur väl de täcks och vilket resultat insatserna ger.

SND (Svensk nationell datatjänst)
https://snd.gu.se/svlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Tillgängliggör data för forskning inom humaniora, samhällsvetenskap och medicin. Har även ansvar för att tillhandahålla dokumentation och att utveckla standarder för dokumentation och lagring av forskningsdata.

UGU (Utvärdering genom uppföljning)
http://ips.gu.se/forskning/
forskningsprojekt/ugulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Socialvetenskaplig databas inom utbildningsområdet.

 

LIVSVETENSKAPER

BBMRI-ERIC (Biobanking and Biomolecular Resources Research Infrastructure)
http://bbmri-eric.eu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Organisation för biobanker i 14 länder med syfte att tillgängliggöra stora mängder biologiska prov för forskning och utveckling inom hälso-och sjukvård.

EATRIS (European Infrastructure for Translational Medicine)
http://www.eatris.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Infrastruktur för translationella forskningsresultat.

NBIS (National Bioinformatics Infrastructure)
https://www.bils.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Personal vid Chalmers, Göteborgs universitet, KTH, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Lunds universitet, Naturhistoriska riksmuseet, Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet, Umeå universitet och Uppsala universitet

Bioinformatikinfrastruktur som tillhandahåller avancerat användarstöd inom genomik, proteomik, metabolomik, systembiologi och datahantering.

ELIXIR (European infrastructure for bioinformatics)
http://www.elixir-europe.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeisk bioinformatikinfrastruktur för biologisk information inklusive data och analysverktyg. Stödjer forskning inom livsvetenskap, medicin, miljö, jordbruk.

EMBL (European Molecular Biology Laboratory)
http://www.embl.delänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Forskningsorganisation inom molekylärbiologi med särskilt fokus på unga forskare.

INCF (International Neuroinformatics Coordinating Facility)
http://www.incf.orglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Främjar internationella aktiviteter inom neuroinformatik.

NGI (National Genomics Infrastructure)
http://www.scilifelab.se/platforms/ngi/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sekvensering KTH, SciLifeLab,
Sekvensering, genotypning, Uppsala universitet, SciLifeLab

Svensk nationell infrastruktur för storskalig DNA-sekvensering.

Nationell Mikroskopiinfrastruktur inom Livsvetenskaperna (NMI)

 Utrustning och spetskompetens inom mikroskopi för livsvetenskaperna, biologi och medicin

Nationell infrastruktur inom biologisk masspektroskopi (BioMs)

Avancerad MS-infrastruktur, inklusive utrustning, metodutveckling och kompetens, för forskning inom livsvetenskaper, biologi, medicin och hälsa 

E-VETENSKAP

NeIC (Nordiska samarbetet inom e-infrastruktur)
http://neic.nordforsk.org/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nordiskt samarbete för gemensam e-infrastruktur. Driftar den nordiska resursen inom WLCG (Worldwide LHC Computing Grid).

SNIC (Swedish National Infrastructure for Computing)
http://www.snic.se/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationell datorinfrastruktur som tillhandahåller nationella datorresurser för storskaliga beräkningar och lagring. Avancerat användarstöd för att nationella datorresurser samt datorresurser inom PRACE.

PRACE (Partnerskap för avancerade beräkningar i Europa)
http://www.prace-ri.eulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Europeisk datorinfrastruktur som tillhandahåller datorresurser for storskaliga beräkningar, i en storleksordning över de nationella datorresurserna.

SUNET (Svenska universitetsnätverket)
http://www.sunet.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nätverk och tjänster för digital kommunikation för anslutna lärosäten och organisationer.

WLCG (den världsomspännande LHC-beräkningsgriden)
http://wlcg.web.cern.ch/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Beräkningsinfrastruktur som tillhandahåller datorresurser för drift av experimenten vid LHC (Large Hadron Collider) på CERN, samt analys av data från experimenten.

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-10-18