Biologi och medicin

Forskning inom biologi och medicin syftar till en ökad förståelse av hur levande organismer fungerar och samverkar med sin omgivning. Livsprocesser är ofta mycket komplexa, och det kollektiva beteendet hos en samling celler eller fysiologiska reaktioner är beroende av samspel mellan många olika celltyper och vävnader.

För att förstå helheten i en viss livsprocess krävs därför en långtgående samverkan mellan forskare inom medicin, biologi, biokemi, biofysik och bioinformatik, alltså livsvetenskap och naturvetenskap i vid bemärkelse.

Se översikten över forskningsinfrastrukturer med länkar till respektive forskningsinfrastruktur inom området

Mer information i Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

Kontakt på Vetenskapsrådet

Tove Andersson

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-01-13