Energiforskning

Utveckling av ett långsiktigt säkert energisystem är en av det globala samhällets största utmaningar. Energifrågan är nära kopplad till ekonomisk utveckling, levnadsstandard och livsvillkor.

Utmaningarna består bland annat i att garantera en säker energitillförsel för överskådlig tid till olika aktörer och länder utan att skapa ekonomisk stagnation, arbetslöshet eller globala eller regionala konflikter. Detta ska också ske utan att generera oacceptabla miljö- och klimateffekter.

Forskning och utveckling inom energiområdet omfattar många olika tidsskalor från relativt snabba insatser, inom mindre än tio år, för att förbättra och effektivisera dagens energisystem och användningen av fossila bränslen, till långsiktiga insatser på 10-30 år eller längre för att utveckla uthålliga system för exempelvis utnyttjande av solenergi i långt större omfattning än idag.

Energiområdet delas ofta in i tillförsel, lagring och användning av energi. Inom alla dessa områden finns det stora möjligheter att förbättra dagens teknologier samt att finna helt nya lösningar.

Se översikten över forskningsinfrastrukturer med länkar till respektive forskningsinfrastruktur inom område

Mer information i Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

Kontakt på Vetenskapsrådet

Per Karlsson

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-07-29