e

-vetenskap

Med e-vetenskap menas vetenskap som nått en ny dimension genom att utnyttja möjligheterna att, med hjälp av modern informationsteknik angripa problem av en omfattning och komplexitet som inte skulle kunna hanteras utan elektroniska hjälpmedel, och möjligheten att dra fördel av geografiskt spridda resurser; såväl tekniska som mänskliga.

e-vetenskapliga tillämpningar har traditionellt främst utgjorts av den extremt beräkningsintensiva forskningen inom teknik- och naturvetenskap som endast kunnat utföras med hjälp av superdatorer.

I dag breder den e-vetenskapliga forskningen ut sig över allt fler domäner och den använder sig i allt högre grad av flera samverkande datorer som kommunicerar med varandra via snabba nätverksförbindelser. eVetenskap inkluderar beräkningsresurser, nätverk och databaser.

Se översikten över forskningsinfrastrukturer med länkar till respektive forskningsinfrastruktur inom området

Mer information i Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

Kontakt på Vetenskapsrådet

Anna Wetterbom

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-07-29