Materialforskning

Det mesta av vår vardag styrs av egenskaper hos fasta material. Funktioner hos ett material är till exempel dess hårdhet, formbarhet, ledningsförmåga, magnetism, transparens eller korrosionsbeständighet.

Egenskaperna bestämmer kvaliteten i allt ifrån de konstruktionsmaterial som ingår i hus, broar, bilar och flygplan till de funktionella material som utgör basen för mikroelektronik, läkemedel och bränsleceller.

Dessutom är livet självt med dess celler och molekyler en avancerad form av material. Materialforskning kan ses som ett samlingsnamn för flera olika forskningsområden inom fysiken, kemin och biologin.

Se översikten över forskningsinfrastrukturer med länkar till respektive forskningsinfrastruktur inom området 
Mer information i Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

Möjlighet för forskare att delta vid anläggningar inom materialforskning

De flesta anläggningar i västvärlden har till någon del tid i så kallad 'open access' - det vill säga att bra projekt alltid får tillgång till mättid, dock i konkurrens, oberoende av medlemskap i infrastrukturen. Denna helt öppna del är oftast begränsad till mindre än 10 procent av all tillgänglig tid.

Vetenskapsrådet, som representant för Sverige, har avtal med ett antal anläggningar för att möjliggöra tillgång till mer tid för svenska forskare. I några av dessa avtal finns det ytterligare möjligheter för exempelvis doktorander och post-docs. 

Kontakt på Vetenskapsrådet

Tove Andersson

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-01-13