Miljövetenskaper - planeten jorden

Forskningen om planeten jorden, inklusive dess atmosfär och livet som finns där, var ursprungligen inriktad på observationer, katalogisering och systematisering. Framstående biologer som Carl von Linné systematiserade växter och djur, meteorologerna beskrev väderfenomen och geologer klassificerade mineraler, bergarter och fossil.

Fortfarande bedrivs framstående forskning vars främsta syfte är att observera och beskriva, men numera är forskningen inom området mestadels inriktad på att förstå och även kunna förutsäga hela system.

Se översikten över forskningsinfrastrukturer med länkar till respektive forskningsinfrastruktur inom området

Mer information i Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

Kontakt på Vetenskapsrådet

Magnus Friberg

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-07-29