Samhällsvetenskap och humaniora

Forskning inom humaniora och samhällsvetenskap är ofta beroende av infrastruktur i form av arkiv, databaser och samlingar. Området är i ett expansivt skede där många nya initiativ tas på europanivå.

I vårt globala samhälle står vi inför flera stora utmaningar där humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv är av central betydelse. Det gäller dels förståelsen för omvälvande processer och strukturförändringar, dels att utarbeta och ta ställning till politiska, ekonomiska och sociala förklaringar och möjliga lösningar på problem.

Se översikten över forskningsinfrastrukturer med länkar till respektive forskningsinfrastruktur inom området

Mer information i Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen

Läs om infrastrukturen EUI, Europeiska universitetsinstitutet i Florens, Italien

Kontakt på Vetenskapsrådet

Susanna Bylin

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-07-29