Uppdrag forskningsinfrastruktur

Vetenskapsrådet har i uppdrag att finansiera nationell forskningsinfrastruktur och Sveriges medverkan i internationell infrastruktur. Universiteten har ett ansvar för lokal infrastruktur och utrustning. För att räknas som en nationell infrastruktur ska den vara öppet tillgänglig för forskare inom området och vara av brett nationellt intresse.

Lokal utrustning lärosätenas ansvar

Utöver nationella infrastrukturer samt noder för svensk medverkan i internationella infrastrukturer, är det även väsentligt att ha lokala resurser vid universiteten för att utveckla teknik och metoder som kan användas vid infrastrukturerna. Detta ansvar ligger sedan 2009 på universiteten.

Organisation

Rådet för forskningens infrastrukturer (RFI) är utsedd av Vetenskapsrådets styrelse för att ansvara för att stödja uppbyggnaden och utnyttjandet av infrastruktur av nationellt intresse som möjliggör svensk forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla ämnesområden.

Läs mer om Rådet för forskningens infrastrukturer Läs mer om rådgivande grupper för forskningens infrastrukturer

Regeringsuppdrag

Vetenskapsrådets verksamhet inom forskningsinfrastruktur styrs övergripande av uppdrag formulerade i Vetenskapsrådets förordning med instruktion samt regleringsbrev.

Läs utdrag ur instruktion och regleringsbrevLäs om uppdraget Infrastrukturer för registerbaserad forskning

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-08-17