Villkor för nationell infrastruktur

Vetenskapsrådet har följande kriterier för en nationell infrastruktur. En sådan infrastruktur ska:

  • vara av brett nationellt intresse 
  • ge förutsättningar för världsledande forskning 
  • nyttjas av ett flertal forskargrupper eller användare med högt kvalificerade forskningsprojekt 
  • vara så omfattande att enskilda grupper inte kan driva den på egen hand 
  • ha en långsiktig planering för vetenskapliga mål, finansiering och nyttjande 
  • vara öppen och enkelt tillgänglig för forskare, industri och andra användare, samt ha en plan för tillgängligheten (gäller både nyttjande av infrastrukturen, tillgång till insamlade data och presentation av resultat) 

samt i relevanta fall

  • introducera ny spetsteknologi. 

Nationella infrastrukturer för forskning är exempelvis specialiserade laboratoriemiljöer, teknikplattformar, annan vetenskaplig utrustning samt databaser.

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-11-08