Berzelii Centra

Fyra starka forskningsmiljöer i Stockholm, Uppsala och Umeå utgör de första Berzelii Centra. Läs mer om dem nedan.

Centren ska bedriva excellent grundforskning och ha en tydlig ambition att utveckla samverkan med näringsliv och offentlig verksamhet för att på sikt kunna nyttiggöra forskningen genom kommersiella tillämpningar. Vetenskapsrådet och VINNOVA finansierar varje center med upp till 100 miljoner kronor under en tioårsperiod. Med medfinansiering innebär det att varje center kommer att ha cirka 170 miljoner kronor i total budget.

Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics

Lärosätets namn: Uppsala universitet Titel/forskningsmiljö: Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics Huvudansvarig: Fredrik Nikolajeff, docent i mikrosystemteknik vid Ångströmlaboratoriet Medverkande: Akademiska sjukhuset, GE Healthcare, AstraZeneca, Olink Bioscience och Gyros

Känsligare analysmetoder som kan avslöja sjukdomar som Alzheimer och Parkinson i ett tidigt skede. Det är ett av målen för Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnostics. Centret ska också öka våra kunskaper om kronisk smärta. Det är en tvärvetenskaplig satsning med bas i Uppsala. Vid centret bedrivs forskning inom biologi, kemi, farmaci, medicin, materialvetenskap och nanoteknik. Här finns också kompetens om djurförsök och kliniska studier. Ett av målen för centret är att identifiera biomarkörer som kan leda till en tidigare sjukdomsdiagnos. Markörer kan också ge ny kunskap om de bakomliggande orsakerna till sjukdomarna.

Till Uppsala Berzelii Technology Centre for Neurodiagnosticslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stockholm Brain Institute

Lärosätets namn: Karolinska institutet, Kungliga Tekniska högskolan och Stockholms universitet Titel/forskningsmiljö: Stockholm Brain Institute Huvudansvarig: Hans Forssberg, professor vid Karolinska institutet Medverkande: Centret består av tio forskargrupper. Samarbetspartners är bland andra Astra Zeneca, IBM, Cog Med och Neuro Research samt Karolinska Universitetssjukhuset. 

Forskningen vid institutet syftar till att öka kunskapen om hur hjärnan fungerar. Den ska bland annat leda till nya behandlingsmetoder för sjukdomar som ADHD, demens och schizofreni. Forskarna vid Stockholm Brain Institute undersöker funktioner som minne, känslor och agerande ur olika infallsvinklar. En anledning till samgåendet är att den här typen av forskning kräver enorma resurser. Satsningen på ett gemensamt centrum beror också på utvecklingen mot systembiologi och ett mer tvärvetenskapligt arbetssätt. Idag behövs kunskap om alltifrån molekylär genetik, neurofysiologi och bildbearbetning till beteendevetenskap och psykologi.

Till Stockholm Brain Institutelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

UPSC Berzelii Centre for Forest Biotechnology

Lärosätets namn: Umeå universitet och och SLU i Umeå Titel/forskningsmiljö: UPSC Berzelii Centre for Forest Biotechnology Huvudansvarig: Ove Nilsson, professor vid Umeå Plant Science Centre Medverkande: Centret består av 24 olika forskargrupper. Samarbetspartners är SweTree Technologies, Svea skog, Bergviks skog och Holmens skog. Även branschorganisationen Skogsindustrierna medverkar.

Centret engagerar forskare från 34 länder. Deras kompetens omfattar såväl cell- och utvecklingsbiologi som växtfysiologi, genetik, biokemi och analytisk kemi. Målet är att öka den grundläggande förståelsen och hitta helt nya tillämpningar för skogsråvaran. Den kan till exempel ge nya material som i framtiden ersätter energikrävande material som plast, stål och betong. Precis som inom jordbruket, är växtförädling betydelsefullt för att få fram allt bättre plantmaterial och på så vis öka kvaliteten och produktiviteten.

Till UPSC Berzelii Centre for Forest Biotechnologylänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EXSELENT

Lärosätets namn: Stockholms universitet Titel/forskningsmiljö: EXSELENT on Porous Materials Huvudansvarig: Xiaodong Zou, professor vid Stockholms universitet Medverkande: Ytkemiska institutet och företag som AstraZeneca, Biovitrum, Perstorp och Nobel Biocare.

Vid centret bedrivs forskning om fysikalisk kemi, organisk kemi, materialkemi, oorganisk kemi och strukturkemi. Forskningen rör små porösa kristaller, zeoliter. I kristallernas små hålrum kan utvalda molekyler fångas in och reagera under kontrollerade former. Det gör att de kan användas för att separera olika ämnen eller skynda på kemiska reaktioner. Forskarnas mål är att ta fram fler porösa material. På sikt kan satsningen leda till nya läkemedel och bättre industriprocesser. Det finns flera intressanta användningsområden för porösa material i framtiden, såsom lagring av gas.

Till Exselentlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-08-11