Linnémiljö:

Insect Chemical Ecology, Ethology and Evolution, ICE3

Vid SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, har man initierat ett projekt med syftet att förstå hur insekten kan anpassa sig till omvärldsförändringar på kort och lång sikt – från delar av sekunder till miljontals år. Med en kombination av molekylär genetik och neurobiologiska metoder kommer forskarna att studera hur doftinformation styr flugans beteenden och mekanismerna bakom inlärning och minne.

Insekternas beteenden styrs till stor del av dofter. De använder doftämnen för att kommunicera med varandra och för att skaffa information. Men precis som andra organismer lever de i en föränderlig värld som de måste anpassa sig till. Styrs även denna anpassning och utveckling av doftintryck och i så fall hur?

Doft- och synintryck

För att helt förstå hur insekten kan anpassa sig till omvärldsförändringar vill forskarna studera hur doftintrycken integreras. Doftämnen med olika betydelser för insekten blandas och kan ge upphov till konfliktsituationer. Doftintryck blandas också med andra typer av sinnesintryck – färgen från blommornas kronblad eller ljudet från en attackerande fladdermus – vilket betyder att varseblivningen av ett doftämne kan förändras beroende på sammanhanget.

Med hjälp av optisk visualiseringsteknik och mätningar från enskilda nervceller kommer man att undersöka vilka mönster doftämnena ger upphov till i insekternas hjärna och hur intryck från olika dofter och från olika sinnen vävs samman för att utgöra basen för insektens beteendesvar.

I en mer beteendeorienterad studie kommer man att jämföra gallmyggors respons till värdväxtens doftbouquet. Är det så att olika arter, som använder samma värdväxt, utnyttjar samma eller liknande doftsubstanser för att känna igen den? Och vilka egenskaper hos doftsystemet gör det möjligt för en insekt att byta värdväxt? 

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-04-30