Stöd till omfattande infrastrukturer

Under 2009 gjorde Vetenskapsrådet en riktad engångsutlysning om bidrag till vissa omfattande forskningsinfrastrukturer.

Utlysningen gällde endast de infrastrukturer som ingår i Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen eftersom de redan har genomgått en omfattande prioriteringsprocess och är klassade som intressanta för det svenska forskarsamhället.

Bidragen gäller uppbyggnad och drift av nationella och internationella infrastrukturer för svensk forskning av högsta kvalitet. Infrastrukturerna kommer att vara öppna för användning för forskare i hela Sverige och från andra länder.

Biodiversitetsportalen Life Watchlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Biobanksinfrastrukturen BBMRIlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Bioinformatikinfrastrukturen BILSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Chemical Biology Consortium Sweden, CBCSlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
ICOS, ett nät av mätstationer för klimatforskninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Reflektometern Super-Adam vid ILLlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
SNISS, Resurslaboratorium för DNA-analyslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Superdatorinfrastrukturen SNIClänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regeringens strategiska initiativ

Majoriteten av dessa infrastrukturer finns med bland dem som rekommenderades inom ramen för regeringens strategiska områden. Utöver de ovan uppräknade tillkommer MAX IV och renrumsnätverket Myfab.

MAX IVlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Myfablänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-02-10