Strategiska forskningsområden

De strategiska forskningsområdena (SFO) lanserades i 2008 års forskningsproposition. Där angavs att en satsning skulle göras på ett antal strategiska områden där svensk forskning tillhörde den internationella forskningsfronten eller bedömdes ha potential att nå dit. Satsningen har nu utvärderats (2015).

Totalt finansieras 43 forskningsmiljöer med 5 270 miljoner kronor inom satsningen. (En satsning på 748 miljoner till infrastruktur avsattes också under perioden inom ramen för de strategiska satsningarna).

Sommaren 2009 lämnade Vetenskapsrådet, Fas (nuvarande Forte), Formas, Vinnova och Energimyndigheten sin rekommendation om finansieringen av 20 strategiska forskningsområden som regeringen pekat ut i forskningspropositionen, och som skulle fördelas direkt till lärosätena. Regeringen följde myndigheternas rekommendation och tog beslut om forskningsstöd i höstbudgeten 2009.

Satsningen har följts upp årligen 2010-2013 och 2015 har en större utvärdering genomförts av Vetenskapsrådet, Forte, Formas, Vinnova och Energimyndigheten. Utvärderingsrapporten Evaluation of the Strategic Research Area Initiative 2010-2014 och myndigheternas rekommendationer till regeringen finns länkade i högerspalten.

Dela |

Senast uppdaterad: 2015-04-30