Kvartalsseminarium: Krigets orsaker

  • Datum: 2012-09-20
  • Tid: 10.00-15.00
  • Plats: Piperska Muren (Ordenssalen), Scheelegatan 14, Stockholm
  • Arrangör: Vetenskapsrådet

Frågan om krigets orsaker sysselsätter forskare inom en rad kunskapsområden. Varför uppstår krig? Och varför inte? Ämnet är komplext och det finns inga enkla svar. Antalet krig har minskat över tid, mycket beroende på att våldsutövning numera omgärdas av fler regler än tidigare, både inom och mellan stater. Samtidigt har krigets former förändrats. Moderna vapensystem och terrorismen som våldsmetod gör oss utsatta på ett nytt sätt.

Kom och lyssna till och delta i diskussioner med framstående forskare kring en rad spännande frågor på temat krig! Seminariet är kostnadsfritt. Sista anmälningsdag är fredagen den 14 september.

Anmäl dig via denna länk 


PROGRAM

9.30  Registrering och kaffe

10.00  Inledning                                                                                             Arne Jarrick, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap, Vetenskapsrådet

10.15  Krigens mönster och orsaker                                                             Peter Wallensteen, professor i freds- och konfliktforskning, Uppsala universitet    Sedan 1980-talet har forskare vid institutionen för freds- och konfliktforskning i Uppsala samlat in fakta om mer än 300 krig och konflikter världen över. Databasen, Uppsala Conflict Data Program (UCDP), är världsledande i sitt slag. Peter Wallensteen kommer att berätta om de tre typer av konflikter som finns registrerade i databasen och demonstrera hur man, på basis av de data som samlas in, kan studera tänkbara generella orsaker till krig.

11.00  Krig och politik                                                                                       Alf W. Johansson, professor emeritus i historia, Södertörns högskola                     Vad skiljer kriget från andra former av fysiskt våld? ”Kriget är blott en fortsättning på politiken med andra medel”, hävdade den preussiske generalen Carl von Clausewitz i sin berömda bok Om kriget (1832). Hur utvecklades förhållandet mellan politik och militärstrategiskt tänkande under 1800-talet fram till första världskriget? Hur förändrades krigsbilden?  Hör historikern Alf W. Johansson.

11.45  Rättfärdigt krig, rättvis fred                                                              Karin Aggestam, docent i statsvetenskap och föreståndare för freds- och konfliktforskning, Statsvetenskaliga institutionen, Lunds universitet                         Finns det omständigheter då militärt våld kan rättfärdigas? Vilket ansvar har det internationella samfundet att ingripa i våldsamma konflikter? Vilken typ av fred bör byggas och strävas efter? Karin Aggestam kommer att diskutera dessa etiska och normativa frågor utifrån hennes bok om (o)rättfärdiga krig samt den forskning hon bedrivit inom ett EU7-projekt om rättvis och hållbar fred. 

12.30  Lunch

13.30  Efter kriget: Statsuppbyggnad och etnisk splittring                           Jens Stilhoff Sörensen, lektor och forskare i globala studier, Göteborgs universitet och Utrikespolitiska institutet                                                                      Statsuppbyggnad efter krig har en central roll i dagens internationella politik. Men trots omfattande och långvariga insatser är framgångarna blygsamma i en rad områden såsom Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Afghanistan och Irak. De etniska motsättningarna tycks fortsätta och den ekonomiska utvecklingen är svag. Jens Stilhoff Sörensen ger en förklaring och en historisk jämförelse av vad som har varit framgångsrikt respektive misslyckat.  

14.15  Säkerhet till salu – om privatisering av krig                                    Maria Stern, professor i freds- och utvecklingsforskning, och Joakim Berndtsson, biträdande lektor, Institutionen för globala studier, Göteborgs universitet     Användandet av privata säkerhetsföretag har under de senaste tjugo åren ökat markant bland såväl statliga som icke-statliga aktörer. Företagen erbjuder allt från väktartjänster och kameraövervakning till väpnade eskorter i konfliktområden och, i enstaka fall, aktivt deltagande i väpnade konflikter. Joakim Berndtsson och Maria Stern har, i ett projekt finansierat av Vetenskapsrådet, studerat säkerhetsföretagens roll i samhället och privatiseringen av säkerhet.


Dela |

Senast uppdaterad: 2012-09-24