Notis, 2013-12-10

Beslut om bidrag till framstående yngre forskare

Vetenskapsrådet har fattat beslut om bidrag till framstående yngre forskare. Syftet med bidraget är att finansiera anställningar och forskningsmedel för de allra främsta yngre forskarna sex till tolv år efter doktorsexamen. 

Av 744 ansökningar har 19 beviljats medel vilket ger en beviljandegrad på cirka 2,5 procent. 

Totalt fattades beslut om fördelning av 342 miljoner kronor under en sexårsperiod. Bidraget är ett schablonbelopp på 3 miljoner per år i sex år.

– Vetenskapsrådet har nu tagit beslut om bidrag till framstående yngre forskare. Utlysningen bottnar i ett regeringsuppdrag och det är första gången vi utlyser dessa medel. Det är roligt att kunna ge 19 mycket framstående yngre forskare möjlighet att etablera sig i den internationella forskningseliten. Söktrycket var väldigt högt och konkurrensen hård, säger Sven Stafström, tf generaldirektör vid Vetenskapsrådet.

Mer information om bidragsbeslut och listor över beviljade bidrag

Dela |

Senast uppdaterad: 2013-12-10