Notis, 2014-01-14

Angående bidrag till vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådets styrelse gav vid sitt styrelsemöte den 30 september 2013 myndighetens generaldirektör i uppdrag att ta fram förslag på riktlinjer för en avveckling av stödet Bidrag för vetenskapliga tidsskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. Riktlinjer har nu tagits fram.

Huvuddragen, som kommer att konkretiseras i form av en utlysning våren 2014, är: 

  • Tidskriftsstödet utlyses en sista gång under år 2014. Stöd söks för perioden 2015–2017.
  • Stödet bereds genom peer review-granskning och med samma kvalitetskriterier som vid tidigare utlysning.
  • Stödet kommer sammanlagt att uppgå till 4 Mkr/år jämfört med tidigare 3,5 Mkr/år.
  • En del av stödet bör användas för att utveckla digital publicering med öppen tillgänglighet.
  • Ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap ska ha en dialog med de tidskrifter som beviljas bidrag inom ramen för denna utlysning för att följa upp omställning till andra finansieringskällor och utveckling av öppen tillgänglighet.
Dela |

Senast uppdaterad: 2014-01-17