Notis, 2011-04-13

Nordiskt samarbete för storskaliga beräkningar på Island

Den 11 april 2011 tecknades ett nytt nordiskt samarbetsavtal mellan de nationella e-Infrastrukturerna för storskaliga beräkningar och datalagring i Danmark, Norge och Sverige samt Islands Universitet. Nu inleds ett pilotprojekt för installation, drift och gemensamt utnyttjande av system för storskaliga beräkningar på Island.
– Det är fantastiskt roligt att nordiskt samarbete manifesteras på ett så konkret sätt. Det kan förhoppningsvis leda till att forskarna erbjuds datorkraft billigare, effektivare och miljövänligare och kan bana väg för ytterligare framtida samordning och samarbeten, säger Juni Palmgren, huvudsekreterare för rådet för forskningens infrastrukturer vid VR.

Under 2010 beslutade styrelserna för de nationella e-Infrastrukturerna i Danmark (DCSC), Norge (UNINETT Sigma) och Sverige (SNIC) att inleda ett pilotprojekt för installation, drift och gemensamt utnyttjande av ett baskapacitetssystem för storskaliga beräkningar. Samarbetsavtalet tecknades på Island den 11 april 2011 och inbegriper de tre parterna ovan samt Islands Universitet som också är utförande part. Den praktiska driften av anläggningen sköts av Thor Datacener i Hafnarfjördur medan användarstödet hanteras av respektive land.

Anläggningen kommer att drivas i tre år och resursen kommer att vara integrerad i SNIC:s nationella infrastruktur. Svenska forskare kommer att kunna söka kapacitet vid den i höstens nationella ansökningsomgång inom SNIC.

Mål med samarbetet
• att förvärva praktisk erfarenhet av gemensam upphandling och drift av HPC-infrastruktur, med huvudsyfte är att bättre förstå de organisatoriska, politiska, administrativa och tekniska utmaningar som uppstår.
• att hitta sätt att minska den totala kostnaden för storskalig infrastruktur för beräkningar och att använda miljövänlig energi.

Kontaktperson


David Edvardsson, forskningssekreterare, enheten för infrastruktur vid Vetenskapsrådet

 

Dela |

Senast uppdaterad: 2011-04-26