Notis, 2011-12-19

Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2012

Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen 2012 är den tredje utgåvan av den guide som publicerades för första gången 2006. Guiden har tagits fram av rådet för forskningens infrastrukturer och dess beredningsgrupper i ett omfattande konsultationsarbete som inbegripit ämnesråden vid Vetenskapsrådet, andra forskningsfinansiärer, universitet och högskolor samt olika forskargrupperingar.
Guiden ger en överblick av svensk forsknings långsiktiga behov av forskningsinfrastruktur för forskning av högsta kvalitet inom alla vetenskapsområden. Guiden behandlar förslag på nya infrastrukturer som nått en sådan vetenskaplig, teknisk och organisatorisk mognadsgrad att det är dags att ta ställning till om de ska förverkligas. Vidare rekommenderas nya infrastrukturprojekt eller områden där svensk forskning skulle ha stor nytta av ökad nationell och/eller internationell samordning.
 

Underlag inför kommande forsknings- och innovationspropositionen


Vetenskapsrådets guide till infrastrukturen utgör en central bakgrundsrapport till det underlag för prioritering av forskningsinfrastruktur som VR lämnar in till regeringen inför årsskiftet 2011/12. Underlaget är ett komplement till det myndighetsövergripande regeringsuppdrag att inkomma med underlag inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Underlaget publiceras på Vetenskapsrådets hemsida senast 31 december 20111.

Ladda ner guiden


Vetenskapsrådets guide till infrastrukturenPDF
Guiden går också att beställa i tryck i Vetenskapsrådets publikationstjänst.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Dela |

Senast uppdaterad: 2013-10-24