Notis, 2012-11-01

Beslut fattade inom naturvetenskap och teknikvetenskap

Nu har ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap fattat beslut om vilka som beviljas medel i årets stora utlysning.

Av 1129 ansökningar om projektmedel har 292 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 25,9 procent. Till bidragsformen projektbidrag unga forskare inkom 711 ansökningar varav 117 har beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 16,5 procent.

— Projektbidrag för unga forskare fortsätter att attrahera många. Medelbidragsnivån är här höjd jämfört med i fjol för ett ge projektledarna lite bättre möjligheter att genomföra sina forskningsidéer. Av samma skäl är dessa bidrag i regel fyra-åriga, säger Sven Stafström, huvudsekreterare vid ämnesrådet för naturvetenskap och teknikvetenskap.

— Även för projektbidrag övergår vi succesivt till en standardbidragslängd på fyra år. Vi är nu mitt uppe i denna övergång, nära hälften av bidragen som beviljades i år är fyra-åriga.

Nytt för i år var bland annat Projektbidrag genombrottsforskning där det inkom 99 ansökning varav 12 beviljades medel.

Bidragsbeslut och statistik

Här hittar du listan över beviljade bidrag samt utförlig statistik.

Dela |

Senast uppdaterad: 2012-11-01