Notis, 2012-11-01

Bidragsbeslut för humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådet har tagit beslut om projektbidrag inom humaniora och samhällsvetenskap. Av totalt 1 016 inkomna ansökningar har 110 projekt beviljats bidrag.

– 52 av de 110 beviljade ansökningarna kommer från gruppen unga forskare, konstaterar Arne Jarrick, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap.

Att vara ung forskare betyder i detta sammanhang att man fick sin doktorsexamen för mindre än 8 år sedan. Vetenskapsrådet, som har i uppdrag av regeringen att stödja unga forskare i sin karriär, har beslutat att minst en tredjedel av det årliga totalbeloppet för projektstöd och postdoktorsstöd för varje ämnesområde ska fördelas till unga forskare. Inom medicin och hälsa liksom inom natur- och teknikvetenskap finns det därför ett specifikt bidrag som riktar sig till denna grupp.

– Men inom humaniora och samhällsvetenskap har det inte behövts. Här hävdar sig de unga tillräckligt väl ändå i konkurrensen. I år mer än någonsin; 44 procent av de som beviljats stöd tillhör denna grupp. Och kvinnorna bland dessa unga har haft större framgång än männen.

Kan man tala om några påtagliga trender inom olika områden?

– En trend skulle kunna vara det starka intresse för sociala, ekonomiska och politiska sammanhang också inom discipliner som inte primärt ägnar sig åt dessa sammanhang, till exempel allt fler ansökningar inom litteraturvetenskap. En annan intressant tendens är att många ansökningar inom rättsvetenskap har inslag från helt andra discipliner, exempelvis statsvetenskap, psykologi och pedagogik, men även från biologi, teknik och medicin. För att dessa ansökningar ska få en rättvis bedömning granskas de av experter från flera discipliner.

Mer information samt lista över årets beviljade medel

Dela |

Senast uppdaterad: 2012-11-01