Notis, 2012-11-01

Bidragsbeslut för utbildningsvetenskap

Nu är årets bidragsbeslut inom utbildningsvetenskap klara. Till de två utlysningarna "Projektbidrag" samt "Projektbidrag: Utvärdering av utbildningsreformer " inkom 302 ansökningar. 31 av dessa har beviljats bidrag om nära 200 miljoner kronor. Beviljandegraden är för både kvinnor och män drygt 10 procent.

- Vetenskapsrådet har de senaste åren uppmuntrat forskarna att söka finansiering för längre tid om det är motiverat utifrån projektet, vilket också har märkts i årets ansökningar. Hälften av de projekt som nu beviljats kommer att finansieras under 4-5 år, vilket är längre tid än föregående år. Förhoppningen är att dessa forskare, som då inte behöver söka lika ofta, ska kunna få ett större lugn i arbetet vilket bör gynna kvaliteten. En följd av längre och större projekt är initialt att färre projekt beviljas, säger Elisabet Nihlfors, huvudsekreterare för utbildningsvetenskap.

- Det finns även i år en stor bredd bland årets beviljade projekt. Forskningen spänner från förskola till högre utbildning, med fokus på allt från språk till natur- och teknikvetenskap. 

Utöver projektbidraget utlystes i år även "Projektbidrag: Utvärdering av utbildningsreformer - intentioner, genomförande, effekter". Utlysningen handlar om att forska kring effekterna av de många stora beslut som riksdagen tagit de senaste 20 åren som rör utbildningsområdet. 32 ansökningar inkom varav 5 beviljades medel.

- De ansökningar vi har fått in har hållit mycket hög kvalitet. Satsningen var på cirka 8 miljoner kronor per år i upp till fem år, vilket gör att endast ett fåtal av dessa har kunnat beviljas. En ny chans att söka kommer i februari nästa år då vi utlyser detta riktade projektbidrag igen, säger Elisabet Nihlfors.

Bidragsbeslut och statistik

Här hittar du listan över beviljade bidrag samt utförlig statistik.

Dela |

Senast uppdaterad: 2012-11-01