Notis, 2012-11-05

Bidragsbeslut inom medicin och hälsa fattade

Nu har Vetenskapsrådet fattat beslut om bidrag inom medicin och hälsa i årets stora utlysning. Av totalt 1571 inkomna ansökningar har 365 beviljats bidrag. I kronor räknat innebär det ett totalt beviljat belopp på 1,4 miljarder.

Antalet ansökningar om projektbidrag är i nivå med förra året, 856 stycken varav 250 beviljades. Medelbidraget för projektbidragen har dock ökat något, och ligger på drygt 959 000 kronor, jämfört med 883 000 kronor förra året.

– Den största skillnaden från förra året är att vi i år fick in betydligt färre ansökningar till projektbidrag Kunskapsluckor inom hälso- och sjukvården, drygt 100 ansökningar jämfört med 500 år 2011. Sannolikt kan det förklaras av att utlysningen i år låg parallellt med de vanliga projektbidragen, och vi fick nog därmed färre ”dubbelansökningar”. Kvaliteten i de beviljade bidragen var dock lika hög i år som förra året, säger Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa.

Projektbidrag framtidens behandlingar

Till Projektbidrag framtidens behandlingar, en särskild satsning som ämnesrådet gjorde i år, inkom hela 86 ansökningar varav 11 beviljades medel på mellan 2-2,5 miljoner kronor per år. Merparten av dem beviljades stöd under fem år.

– Det är en väldigt spännande utlysning där grundläggande och tillämpad forskning ska vävas samman. En viktig komponent i satsningen var att de sökande skulle visa hur man avsåg att hantera de betydande etiska frågeställningar som uppstår när nya behandlingsformer introduceras. Ansökningarna bedömdes av internationell expertis. De ansökningar som beviljades var både av högsta vetenskapliga kvalitet och hade tydligt hanterat de etiska frågeställningarna.  

Anställningar i klinisk miljö

– Till bidragsformen anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö inkom flera väldigt starka ansökningar. Det här är ett av våra viktigaste instrument för att stödja kliniska forskare. Ämnesrådet valde därför att bevilja fler anställningar än planerat. Prioriteringar som dessa är ett av ämnesrådets viktiga ansvarsuppgifter.  

Bidragsbeslut och statistik

Här hittar du listan över beviljade bidrag samt utförlig statistik.

Dela |

Senast uppdaterad: 2012-11-05