Notis, 2012-11-15

Fortsatt stöd till MAX IV

Vetenskapsrådets styrelse beslutade på torsdagen att ge garantier om ytterligare stöd till MAX IV-projektet vid Lunds universitet. Vetenskapsrådet är projektets huvudfinansiär, andra finansiärer är Vinnova, Lunds universitet och Region Skåne. Vetenskapsrådet förutsätter att övriga parter fattar motsvarande beslut.

I oktober inkom MAX IV-laboratorietlänk till annan webbplats med en anhållan om ytterligare medel om finansiering av MAX IV-projektet. Ansökan skickades till Vetenskapsrådet och de andra finansiärerna, Vinnovalänk till annan webbplats, Lunds universitetlänk till annan webbplats och Region Skånelänk till annan webbplats. Bakgrunden var fördyrningar, bl.a. beroende på behovet av tekniskt mer avancerade lösningar än vad som ursprungligen ingick i ansökan.

Vetenskapsrådets styrelse fattade på torsdagen beslut om att bekräfta ytterligare stöd till MAX IV - med en andel motsvarande grundåtagandet - så att projektet genomförs enligt överenskommelsen från 2010. Dock kommer samarbetet mellan MAX IV-laboratoriet och Vetenskapsrådet att förstärkas.

- För att gå in med ytterligare stöd måste vi som huvudfinansiär knyta tätare kontakt med MAX IV-laboratoriet, säger Mille Millnert, generaldirektör på Vetenskapsrådet. Vi ska inte bara stämma av projektets ekonomiska och tekniska status utan också den vetenskapliga strategin för hur denna unika anläggning ska expandera i framtiden.

- Vi är mycket tacksamma över VR:s beslut, säger Christoph Quitmann, direktör för MAX IV-laboratoriet. Det ger oss nu förutsättningar att slutföra linjäracceleratorn och båda lagringsringarna såsom planerats från början. Vi har möjlighet att skapa en världsledande anläggning här i Sverige för forskning inom många olika områden.

För mer information, kontakta:

Mille Millnert, generaldirektör Vetenskapsrådet, tel 08-546 44 228
Christoph Quitmann, direktör MAX IV, 076-632 33 14 (talar engelska eller tyska)

Dela |

Senast uppdaterad: 2012-11-26

FAKTA MAX IV

MAX IV är en nationell synkrotronljusanläggning med världsunik prestanda som nu byggs i nordöstra Lund. Med hjälp av synkrotronljus kan man undersöka molekylära strukturer och ytor mer detaljrikt än vad man tidigare kunnat göra. Det ger möjlighet till nya upptäckter och ger ny kunskap inom många forskningsområden, exempelvis inom materialvetenskap, medicin och miljöforskning.

Invigning av den nya anläggningen blir den 21 juni 2016, den ljusaste dagen på året för att inviga det skarpaste ljuset i världen.

MAX IV har flera finansiärer som bidrar till olika delar. Vetenskapsrådet, Lunds universitet, Vinnova, Region Skåne, Knut och Alice Wallenbergs stiftelse samt ytterligare 12 svenska universitet bidrar till anläggningen. Lunds universitet är värduniversitet för anläggningen.

MAX IV-laboratoriets webbplats:

www.maxlab.lu.selänk till annan webbplats