Notis, 2012-11-19

Förtydligande om intresseanmälan för Kina-samarbete

Vi har fått frågor rörande intresseanmälan inför utlysningen av bidrag för forskningssamarbete med Kina.

Den strategi som ska lämnas in, och som utgör en del av intresseanmälan, ska innehålla lärosätets (eller motsvarande) övergripande strategi gentemot Kina. Vi vill därför förtydliga att endast en intresseanmälan per lärosäte ska lämnas in.

Däremot kommer antalet forskningsansökningar per läsosäte inte att vara begränsat i den utlysning av forskningsmedel som följer, utan kan vara flera.

Läs mer om den kommande utlysningen

Dela |

Senast uppdaterad: 2012-11-19