Notis, 2012-11-01

Nominera ledamöter till beredningsgrupper inom medicin och hälsa

Vetenskapsrådets ämnesråd för medicin och hälsa tar nu emot förslag på nya ledamöter till beredningsgrupperna. Sista dag för nominering är den 30 november.

Nominering sker via Vetenskapsrådets webbplats och är en hjälp i arbetet med att sätta samman beredningsgrupperna.

Ledamöterna utses årligen men förväntas kunna delta under flera år. Maximal mandatperiod är sex år. Alla kan lämna förslag, men inte anonymt och förslaget måste vara underbyggt med kompetensområden och adressuppgifter för den som nomineras. Den nominerade behöver dock inte vara tillfrågad.

Även forskare utanför Sverige kan nomineras, upp till 40 procent av ledamöterna i beredningsgrupperna kan vara verksamma utanför Sverige.

– Det är viktigt att den nominerade är en välrenommerad forskare som åtnjuter förtroende i forskarsamhället. Tillsammans med namn på ledamöter som funnits med tidigare år och förslag från beredningsgruppernas ordföranden, får vi en väl avvägd sammansättning av kompetens i varje beredningsgrupp. Hänsyn tas även till andelen män och kvinnor, säger Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet.

Beslut om ledamöter i beredningsgrupperna tas av ämnesrådet.

Enkäten är öppen till och med den 30 november 2012.

Till enkäten för nomineringlänk till annan webbplats

Dela |

Senast uppdaterad: 2012-11-19