Notis, 2012-04-13

Så ska Sverige bli en ledande forskningsnation

Vetenskapsrådet har idag lämnat förslag till regeringen på hur Sveriges ställning som forskningsnation ska kunna stärkas. Långsiktigheten och kvaliteten i det svenska forskningssystemet behöver främjas och forskarnas förutsättningar förbättras.
- Hela forskningssystemet, vad gäller finansiering, rekrytering och karriärvägar måste i högre grad utformas på ett sådant sätt att det premierar forskning av hög kvalitet, säger Mille Millnert, generaldirektör vid Vetenskapsrådet.

Vetenskapsrådet föreslår därför följande åtgärder för att Sverige ska kunna bedriva forskning med internationell konkurrenskraft fullt ut:
 
Främja långsiktighet och kvalitet i det svenska forskningssystemet genom att

  • öka medlen till fri grundläggande forskning
  • fördela medlen till riktade satsningar och fri grundforskning (utöver lärosätenas basanslag) i nationell konkurrens genom Vetenskapsrådet och de andra forskningsfinansierande myndigheterna
  • stärka fokus på vetenskaplig kvalitet i fördelningen av basanslagen för forskning
  • förtydliga villkoren för forskningens infrastrukturer.

Förbättra forskarnas förutsättningar genom att

  • skapa ett transparent och förutsägbart karriärsystem
  • främja internationellt utbyte
  • trygga återväxten av forskare genom en väl avvägd dimensionering av forskarutbildningen.

Vetenskapsrådet har tidigare, tillsammans med fem andra myndigheter, lämnat underlag till regeringen inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen. De förslag som Vetenskapsrådet nu lämnar kompletterar detta tidigare underlag.

Läs underlaget i sin helhetPDF
 

Kontakt vid frågor


Mille Millnert, generaldirektör vid Vetenskapsrådet
Dela |

Senast uppdaterad: 2012-04-23

Bakgrund


Den 1 mars 2012 fick Vetenskapsrådet i uppdrag av Utbildningsdepartementet att inkomma med förslag inför den kommande forsknings- och innovationspolitiska propositionen. Uppdraget skulle redovisas senast den 15 april 2012.

Tidigare underlag


Här hittar du tidigare inlämnade underlag inför den kommande forsknings- och innovationspropositionen.

"För svensk framgång inom forskning och innovation 2013-2016"
Gemensamt underlag framtaget av Vetenskapsrådet och fem andra myndigheter, inlämnat i oktober 2011.

Underlag om infrastruktur till forsknings- och innovationspropositionen
Inlämnat i december 2011.

Läs mer


"Nödvändigt ändra sättet att fördela basanslag till forskningen"
Nyhet från Vetenskapsrådet 5 mars 2012.