Utlysning, 2012-10-10

Vetenskapsrådets utlysningar 2013

I mitten av februari nästa år kan du söka projektbidrag eller något av de andra bidrag som ingår i vår årliga stora utlysning. Här kan du läsa mer om dem och andra kommande utlysningar.

Nedan presenteras de bidrag som kommer att utlysas under nästa år. Alla detaljer kring villkoren är ännu inte klara. Informationen om våra bidrag uppdateras löpande.

Ytterligare utlysningar under 2013 kan tillkomma, till exempel genom uppdrag från regeringen.

Stora utlysningen öppnar i februari 2013

2013 års stora utlysning, där bland annat projektbidrag inom alla ämnesområden utlyses, öppnar i mitten av februari 2013.

Sista ansökningsdagar:

26 mars - humaniora och samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, infrastruktur samt konstnärlig forskning och utveckling.
4 april - medicin och hälsa
11 april - naturvetenskap och teknikvetenskap
17 april - rambidrag och forskarskola inom SIMSAM

Klicka på länkarna nedan för information om respektive bidrag. Här hittar du bland annat kontaktpersoner vid eventuella frågor.

Bidrag som utlyses vid andra tidpunkter

Under året kommer även ett antal andra bidrag att utlysas, bland annat internationell postdok och konferensbidrag inom alla områden. Klicka på länkarna nedan för mer information om respektive bidrag.

* Förkortningar av ämnesområden
HS = Humaniora och samhällsvetenskap,
Infra = Forskningsinfrastruktur,
KFoU = Konstnärlig forskning och utveckling,
MH = Medicin och hälsa,
NT = Naturvetenskap och teknikvetenskap,
U = Utbildningsvetenskap

Dela |

Senast uppdaterad: 2012-11-13

Forskning vi stödjer

Vetenskapsrådet stödjer grundläggande forskning inom forskningsinfrastruktur, medicin och hälsa, humaniora och samhällsvetenskap, natur- och teknikvetenskap, utbildningsvetenskap samt konstnärlig forskning och utveckling.

2011 fördelade Vetenskapsrådet omkring 4,5 miljarder kronor i forskningsstöd.