Notis, 2013-11-20

Angående Vetenskapsrådets bidrag till vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap

Vetenskapsrådets styrelse fattade den 30 september beslut om att ge Mille Millnert, Vetenskapsrådets generaldirektör, i uppdrag att ta fram en långsiktig avvecklingsplan för bidrag till vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. Läs Mille Millnerts kommentar.

– Något förslag till avvecklingsplan finns ännu inte. Den kritik som förs fram av olika intressenter i frågan är därmed förhastad.

Vetenskapsrådet har under senare år fått en mängd nya uppdrag från regeringen. Det ser vi positivt på och är glada för förtroendet. Samtidigt innebär det att Vetenskapsrådet än mer måste fokusera på sin huvuduppgift enligt vår instruktion, vårt regleringsbrev och vår vision om att stödja grundläggande forskning av högsta vetenskapliga kvalitet.

Vetenskapsrådet utlyser drygt 20 olika bidragsformer. Av resursskäl måste Vetenskapsrådets styrelse kontinuerligt se över vår bidragsflora. Hur fullgör vi mest effektivt vårt uppdrag med befintliga resurser? 

Bidrag till vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap är ett indirekt stöd till forskningens förutsättningar snarare än ett direkt stöd till forskning. Det är ett litet stöd finansiellt, men kräver oavsett detta en hel del resurser för bedömning och beredning av ansökningar. 

Vi uttalar oss inte om tidskrifternas kvalitet. Tidskrifternas överlevnad borde inte vara avhängigt enbart av Vetenskapsrådets stöd, en breddning av finansieringsgrunden borde kunna finnas mot bakgrund av det värde de tillför forskarsamhället. 

Vetenskapsrådet har som sagt ännu inte fattat beslut om avvecklingsplan för stödet, över hur lång tid avvecklingen sträcker sig eller om alternativa finansieringsmöjligheter kan finnas, säger Mille Millnert.

Vetenskapsrådet återkommer med information när beslut är taget.

Kontaktperson

Jonas Björck, chef för avdelningen för forskningsfinansiering, tel: 08 546 44 203,
e-post: Jonas.Bjorck@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2013-11-26