Utlysning, 2013-05-21

Satsning på internationell rekrytering av framstående forskare

Vetenskapsrådet utlyser nu en ny bidragsform vars syfte är att ge svenska lärosäten en långsiktig möjlighet att attrahera internationellt mycket framstående forskare till Sverige. Bidraget kan sökas av rektor vid ett statligt universitet eller högskola.

Forskare som kan komma i fråga för rekrytering ska vara internationellt erkända och ledande inom sitt forskningsområde. Vid rekryteringstillfället ska denne vara etablerad utomlands sedan minst fem år.

Bidraget söks av rektorer vid svenska universitet och högskolor som inkommer med nomineringar av kandidater till Vetenskapsrådet. Därefter står Vetenskapsrådet för bedömningen om huruvida de föreslagna forskarnas meriter är tillräckliga för att motivera stödet.

Bidragsbeloppet är 5–15 miljoner kronor per år för en period på 7–10 år.

- Jag hoppas att bidraget ger svenska lärosäten nya möjligheter att rekrytera internationella toppforskare som kan bidra till att skapa framgångsrika miljöer och stimulera såväl etablerade kolleger som forskare i början av sin karriär. På sikt kan detta leda till att den redan höga kvaliteten på svensk forskning höjs ytterligare, säger Mille Millnert, Vetenskapsrådets generaldirektör.

Totalt utlyser Vetenskapsrådet i år 150 miljoner kronor för internationell rekrytering av framstående forskare. Bidraget kommer utlysas även nästa år.

Satsningen på internationell rekrytering av framstående forskare är ett uppdrag från regeringen.

Till utlysningen

Bidrag för internationell rekrytering av framstående forskare

Dela |

Senast uppdaterad: 2013-06-05