Notis, 2013-11-27

Vetenskapsrådet ska ta fram nationella riktlinjer för open access

Vetenskapsrådet har fått i uppdrag att utforma nationella riktlinjer för öppen tillgång till vetenskaplig information (Open Access).  

Inom uppdraget ska Vetenskapsrådet samråda och samarbeta med Kungl. Biblioteket och andra relevanta aktörer. 

Arbetet har påbörjats och information kommer regelbundet att publiceras på vr.se. Under våren 2014 planerar vi att föra dialog med intressenter. 

Kontaktpersoner

Margareta Eliasson (projektledare), tfn: 08-546 44 179, e-post: margareta.eliasson@vr.se

Lisbeth Söderqvist (publikationer), tfn: 08-546 44 211, e-post lisbeth.soderqvist@vr.se

Anna Wetterbom (forskningsdata), tfn: 08-546 44 153, e-post: anna.wetterbom@vr.se

Dela |

Senast uppdaterad: 2013-11-27