Vetenskapsrådets logotyper

Regler för användning av Vetenskapsrådets logotyp

Vetenskapsrådets logotyper får användas när:

 • Vetenskapsrådet är avsändare/arrangör till exempelvis en trycksak, en konferens eller annat evenemang, enskilt eller tillsammans med andra aktörer, till exempel universitet eller forskningsråd.
 • Medier (tidningar, tv eller digitala media) behöver logotypen som illustration i samband med ett nyhetsinslag eller dylikt.
 • Externa byråer/tryckerier tar fram produkter åt Vetenskapsrådet och behöver ladda ner logotypen för att placera den på en trycksak etcetera. Logotypen ska alltid användas på Vetenskapsrådets eget material.
 • En forskare, forskargrupp eller organisation fått bidrag av flera forskningsråd (t.ex. Forte, Formas, Vinnova) och övriga råd har lämnat sitt godkännande att använda deras respektive logotyper. I detta fall får även Vetenskapsrådets logotyp användas för att lyfta fram vilka som är finansiärer.  

 Vetenskapsrådets logotyper får inte användas när:

 • Vetenskapsrådet står som ensam finansiär till ett forskningsprojekt. Däremot ska forskare som får stöd uppge Vetenskapsrådet med namn när de publicerar sina resultat.  Detta för att forskningen ska kunna hittas via publikationsdatabaser.
 • Vetenskapsrådet har gett bidrag till konferenser. Logotypen får endast användas i de fall då Vetenskapsrådet är medarrangör och därmed har inflytande över innehållet i konferensen, i andra fall får Vetenskapsrådet anges med namn.

Var och hur ska logotyperna placeras?

Logotypen ska alltid placeras enligt Vetenskapsrådets grafiska profil:

 • Vetenskapsrådets stående logotyp i färg ska i första hand användas.
 • Logotypen får användas mot en vit bakgrund. Detta gäller även om den svarta logotypen används.
 • Ska färgad bakgrund användas ska den negativa logotypen användas.
 • Kring logotypen ska det alltid finnas luft för att göra den synlig och läsbar.
 • Logotypen måste alltid anges i sin helhet. Den får inte beskäras, delas eller ändras på något annat sätt.
 • Symbolen får aldrig kombineras med något annat namn eller text.

Så här laddar du ner logotyperna:

Välj önskad logotyp i högerspalten. Spara därefter filen på din hårddisk.

Frågor om användning av Vetenskapsrådets logotyp

Har du frågor kring användning av Vetenskapsrådets logotyp i vetenskapliga sammanhang eller i medier? Kontakta Erik Hagbard Couchér, art director på Vetenskapsrådet.

Är ni ett företag som utfört tjänster åt Vetenskapsrådet och önskar använda logotypen som referens?

Kontakta kommunikationschef Mikael Jonsson på Vetenskapsrådet.


Primär logotyp (stående)


Detta är Vetenskapsrådets primära logotyp och är den variant som i första hand ska användas. När logotypen återges i färg eller i svart måste det vara mot en vit bakgrund.

Denna logotyp finns även i svart samt i negativ.


Sekundär Logotyp (liggande)


Detta är Vetenskapsrådet sekundära logotyp och är den variant som kan användas i undantagsfall.
Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-15

Ladda ner logotypen för tryck (högupplöst eps-format)

Klicka först på önskad logotyp. Välj därefter att spara bilden på din hårddisk. Infoga därefter logotypen i ditt dokument.

Logotyp stående färg
Logotyp liggande färg
Logotyp stående svart
Logotyp liggande svart
Logotyp stående negativ
Logotyp liggande negativ

Ladda ner logotypen för webb (lågupplöst gif-format)

Klicka först på önskad logotyp. När logotypen öppnats i ett nytt fönster: högerklicka på den och välj "Spara bild". Bilden sparas då på din hårddisk. Infoga därefter bilden i ditt dokument.

Logotyp stående färg
Logotyp liggande färg

Fakta om Vetenskapsrådets logotyp

Vetenskapsrådets logotyp, både symbol och text, är formgiven av Lars Laurentii. Han skrev bland annat följande i sitt förord till Vetenskapsrådets logotyp:"Ingen heraldik, ingen statiskhet, hellre frihet och mångfald." "Bakgrunden till penselformen var en sentens av Einstein "homo ludens" den lekande människan, den kreativa människan, den oberoende människan. "Lars Laurentii är grafiker, kalligraf, målare och lärare.