Pressmeddelanden

Här hittar du våra pressmeddelanden och pressinbjudningar.

2017

2016

2015

2014

2013

 • Professor Hans Hertz ny ordförande för MAX IV

  Hans Hertz har nu utsetts till ny ordförande för MAX IV:s styrelse. Han efterträder Lars Börjesson. Hans Hertz är professor i biomedicinsk fysik vid Kungliga tekniska högskolan, KTH, och är även ledamot av Kungliga Vetenskapsakademien och Ingenjörsvetenskapsakademien. (2013-12-13)
 • MAX IV får nära 1,9 miljarder kronor för drift och strålrör

  Vetenskapsrådet (VR) beviljar MAX IV-laboratoriet 1,39 miljarder kronor i driftsbidrag för 2013-2018 och Lunds universitet går in med 250 miljoner kronor under samma tidsperiod. Dessutom anslår VR 250 miljoner kronor i investeringsbidrag för nya strålrör. (2013-12-13)
 • 40 miljoner till Linköpings universitet för rekrytering av sociologen Steve Woolgar

  Vetenskapsrådet har efter ansökan från Linköpings universitet beslutat stödja rekryteringen av professor Steve Woolgar. Steve Woolgar är professor vid University of Oxford där han är forskningsledare för teknik- och vetenskapsstudier, Science and Technology Studies (STS). Han räknas som en av de ledande forskarna i världen inom sitt område. Stödet är en del i regeringens uppdrag till Vetenskapsrådet att stödja och möjliggöra rekryteringen av internationella toppforskare till Sverige. (2013-12-13)
 • 130 miljoner till Linköpings universitet för rekrytering av beroendeforskaren Markus Heilig

  Vetenskapsrådet har efter ansökan från Linköpings universitet beslutat stödja rekryteringen av professor Markus Heilig. Markus Heilig är idag forskningschef på amerikanska NIAAA, National Institute on Alcohol Abuse and Alcoholism vid NIH, National Institutes of Health, och är världsledande inom beroendeforskning. Stödet är en del i regeringens uppdrag till Vetenskapsrådet att stödja och möjliggöra rekryteringen av internationella toppforskare till Sverige. (2013-12-10)
 • Snart riksfinal i forskarnas eget Grand Prix

  Vem är bäst i Sverige på att presentera sin egen forskning? Det avgörs i finalen av Forskar Grand Prix torsdagen den 5 december i Stockholm. Forskare från nio regioner tävlar om vem som gör den mest fängslande, inspirerande och pedagogiska presentationen av sin forskning på bara tre minuter. (2013-12-02)
 • 105 miljoner till Lunds universitet för rekrytering av växtfysiologen Staffan Persson

  I en ny satsning från regeringen har Vetenskapsrådet fått i uppdrag att rekrytera internationella toppforskare till Sverige. Nu är de första besluten tagna. Vetenskapsrådet har efter ansökan från Lunds universitet beslutat stödja rekryteringen av professor Staffan Persson. Staffan Persson är en framstående och internationellt ledande forskare inom området cellväggar.  Han är idag forskningsledare vid Max Planck–institutet för molekylär växtfysiologi i Potsdam, Tyskland. (2013-11-26)
 • 36 miljoner till KTH för rekrytering av nanoforskaren Valery Zwiller

  I en ny satsning från regeringen har Vetenskapsrådet fått i uppdrag att rekrytera internationella toppforskare till Sverige. Nu är de första besluten tagna. Vetenskapsrådet har efter ansökan från Kungliga Tekniska högskolan beslutat stödja rekryteringen av professor Valery Zwiller. Valery Zwiller är idag forskningsledare vid Kavli Institute of Nanoscience, Delft University of Technology, Nederländerna. Han är en framstående och internationellt ledande forskare inom nanoforskning. Hans forskningsinriktning saknas idag i Sverige. (2013-11-26)
 • Sverige och Kina samarbetar om forskning

  Svenska forskningsfinansiärer i samarbete med kinesiska fördelar drygt 174 miljoner kronor till forskare.  Tillsammas ska de finansiera forskning som på olika sätt tar sig an den ökande antibiotikaresistens som påverkar både människor som djur. Bland de beviljade bidragen står även miljöproblem i fokus. (2013-11-20)
 • JPIAMR: kommande utlysning av medel för forskning inom antimikrobiell resistens

  Utlysningen "InnovaResistance: Innovative approaches to address antibacterial resistance" är planerad att öppna under början av 2014. (2013-11-15)
 • ALF-forskning ska utvärderas på nationell nivå

  Vetenskapsrådet föreslår att klinisk forskning finansierad av ALF-medel utvärderas regelbundet enligt samma principer i hela landet. Det gör att nationella jämförelser blir möjliga. Den vetenskapliga kvaliteten ska väga tyngst vid utvärderingen, men forskningens kliniska betydelse och samhällsnytta får också stor vikt. (2013-09-03)
 • Forte och Vetenskapsrådet satsar 120 miljoner på framtidens vårdforskning

  Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd – och Vetenskapsrådet inleder ett fördjupat långsiktigt samarbete. Syftet är att på bred front stärka vårdforskningsområdet och därigenom bättre kunna möta de utmaningar som samhället står inför. Den gemensamma satsningen omfattar närmare 120 miljoner kronor under fyra år. (2013-07-01)
 • Forskare och politiker i SAMspråk i Almedalen

  Den 1 juli arrangeras SAMspråk under politikerveckan i Almedalen. Framstående forskare samtalar under ledning av journalisterna John Chrispinsson och Sharon Jåma med politiker från de flesta politiska partier om aktuella samhällsfrågor. (2013-06-27)
 • Nio miljoner till unik webbportal för europeisk växthusgasforskning

  Lunds universitet blir värd för en unik dataportal med information kring utsläpp och upptag av växthusgaser över Europa. De första åren kommer nio miljoner satsas på en gemensam portal där alla resultat kommer vara fritt tillgängliga för andra forskare, myndigheter, näringsliv och allmänhet. Resultaten kommer också kunna visualiseras som till exempel interaktiva kartor. (2013-06-25)
 • Vetenskapsrådet ger SLU ansvar för nationell samordning av forskningsstationer

  Nio av Sveriges fältforskningsstationer samordnas för att erbjuda forskare vid landets alla lärosäten och forskningsinstitut en stark infrastruktur för miljöinriktad forskning. Tillsammans täcker stationerna in vitt skilda naturtyper och klimatzoner, med närhet till jordbrukslandskap, skogsmark, fjälltrakter, våtmarker och olika typer av inlandsvatten. Bakom satsningen står Vetenskapsrådet. Samordningsansvaret får SLU, som driver fem av de nio utvalda stationerna. I dag undertecknades samarbetsavtalet mellan dessa två parter.
  (2013-06-17)
 • Inbjudan till pressbesök vid CERN

  I samarbete med Vetenskapsrådet öppnar det europeiska partikelfysiklaboratoriet CERN dörrarna för svensk press den 20-21 augusti 2013 vid anläggningen i Genève. (2013-06-10)
 • Internationella toppforskare lockas till Sverige

  Vetenskapsrådet utlyser nu 150 miljoner kronor för att ge svenska lärosäten möjlighet att anställa internationella toppforskare.
  – Det här är ett led i att ytterligare höja den redan höga kvaliteten på svensk forskning, säger Vetenskapsrådets generaldirektör Mille Millnert.
  (2013-05-21)
 • Grundforskning inom teknisk mekanik avgörande för samhällsnytta

  Svensk forskning inom teknisk mekanik är stark, menar en internationell panel som utvärderat området. Panelen betonar också att finansieringen av grundforskning inom teknisk mekanik är viktig för att lägga grunden för framtida forskning som möter samhällets behov. (2013-04-16)
 • Vi satsar halv miljard på matematik

  Inom vissa områden inom matematikforskningen har Sverige fortfarande en mycket stark ställning, medan det inom andra finns tydliga brister. Där behövs kraftfulla åtgärder för att inte Sverige ska halka efter. Därför satsar vi nu cirka 100 miljoner kronor per år i 5-6 år på svensk matematisk forskning, skriver representanter för Vetenskapsrådet, Stiftelsen för Strategisk Forskning, Kungl. Vetenskapsakademien och Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. 
  (2013-04-08)
Dela |

Senast uppdaterad: 2017-02-08