Forskningsfinansiering

Vetenskapsrådet är den största finansiären av forskning vid svenska universitet, högskolor och institut.

Här finns samlad information och genvägar till sidor på webbplatsen som berör forskningsfinansiering.

Vetenskapsrådet betalade år 2016 ut cirka 6,4 miljarder kronor i stöd till forskning av högsta vetenskapliga kvalitet inom alla vetenskapsområden. Till största delen handlar det om grundforskning. 

Finansiering av forskning

Utlysningar

Här kan du ansöka om stöd till forskning och hitta information om våra aktuella utlysningar.

Söka bidrag

Bidragsformer

Vetenskapsrådet har flera olika former av bidrag för att på bästa sätt främja svensk forskning.

Våra bidrag

Beredning

Här finns information om hur det går till när ansökningar till Vetenskapsrådet bereds och bedöms.

Beredning

Bidragsbeslut

Vetenskapsrådet fattar beslut om en stor mängd ansökningar varje år Här hittar du när årets beslut kommer att publiceras och när de har publicerats .

Bidragsbeslut

I Vetenskapsrådets projektdatabas kan du se vilka projekt som beviljats samt läsa de populärvetenskapliga beskrivningarna av projekten. Databasen innehåller projekt som är beslutade fram till 2014-12-31.

Till projektdatabasenlänk till annan webbplats

Information om projekt beviljade av Vetenskapsrådet från och med 2015 och framåt hittar du i SweCRIS. SweCRIS är en nationell kontraktsdatabas över svensk bidragsfinansierad forskning.

Till SweCRISlänk till annan webbplats

Kontakta oss:

Avdelningen för forskningsfinansiering

Dela |

Senast uppdaterad: 2017-05-04