Linnémiljöer 2006

I juni 2006 beviljades tjugo forskningsmiljöer Linnéstöd. Över 200 internationella forskare granskade mer än 100 ansökningar. Nedan presenteras de forskningsmiljöer som beviljades Linnéstöd. Av dessa har åtta miljöer även fått stöd till forskarskola.

Chalmers tekniska högskola

Engineered quantum systems

Beviljat belopp:
9,0 Mkr/år under 10 år.
Forskarskola – 1,0 Mkr/år under 10 år.

Göteborgs universitet

Learning, Interaction, and Mediated communication in contemporary Society (LInCS)/Lärande, samverkan och kommunikation med ny teknik i det moderna samhället

Beviljat belopp:
5,0 Mkr/år under 10 år.

Karolinska Institutet

A Strategic Research Center in Developmental Biology for Regenerative Medicine (DBRM)

Beviljat belopp:
9,72 Mkr/år under 10 år.
Forskarskola – 1,15 Mkr/år under 10 år.

STARGET - a cancer research network for studies of the diagnostic, prognostic and therapeutic potential of mesenchymal cells of the tumor stroma

Beviljat belopp:
9,72 Mkr/år under 10 år.

Kungliga Tekniska Högskolan

A blueprint for future flow research

Beviljat belopp:
5,0 Mkr/år under 10 år.

ACCESS - Autonomic Complex Communication nEtworks, Signals, and Systems

Beviljat belopp:
10,0 Mkr/år under 10 år.
Forskarskola – 1,15 Mkr/år under 10 år.

Linköpings universitet

Linköping Linneaus Initiative fo Novel Functional Materials/Linköpings Linnéinitiativ för nya funktionella material (LILi-NFM)

Beviljat belopp:
8,0 Mkr/år under 10 år.

Lunds universitet

Centre for Economic Demography (CED) at Lund University/ Centrum för Ekonomisk Demografi (CED), Lunds universitet

Beviljat belopp:
5,0 Mkr/år under 10 år.
Forskarskola – 0.9 Mkr/år under 10 år.

Dissection of the genetic and metabolic complexity of diabetes and its complications

Beviljat belopp:
10,0 Mkr/år under 10 år.

Exploring and Controlling the States of Matter with Light - Multidisciplinary Laser Spectroscopy within the Lund Laser Centre

Beviljat belopp:
5,0 Mkr/år under 10 år.

Hemato-Linné at Lund University/ Hemato-Linné vid Lunds Universitet, en gemensam satsning för att förstå frisk och sjuk blodbildning

Beviljat belopp:
5,0 Mkr/år under 10 år.
Forskarskola – 1,15 Mkr/år under 10 år.

Innovation, Entrepreneurship and Knowledge Creation: Dynamics in Globalising Learning Economies

Beviljat belopp:
5,0 Mkr/år under 10 år.

Nanoscience and Quantum Engineering

Beviljat belopp:
7,5 Mkr/år under 10 år.
Forskarskola – 1,15 Mkr/år under 10 år.

Neuronanoscience Research Center - a cross-disciplinary research and technological platform combining neuroscience, nano- and microtechnology and biotechnology

Beviljat belopp:
7,5 Mkr/år under 10 år.

Organizing Molecular Matter

Beviljat belopp:
7,5 Mkr/år under 10 år.

Stockholms universitet

Climate evolution, variability and sensitivity/ Klimatutveckling, klimatvariationer, och klimatets känslighet

Beviljat belopp:
10,0 Mkr/år under 10 år (50 % Formas + 50 % VR)
Forskarskola – 2,0 Mkr/år under 10 år (Formas)

Integration or segregation? Immigrants and the labour market

Beviljat belopp:
6,65/år under 10 år.

Sveriges lantbruksuniversitet, SLU

Insect Chemical Ecology, Ethology and Evolution, ICE3

Beviljat belopp:
5,0 Mkr/år under 10 år (Formas)

Umeå universitet

Ageing and Living Conditions/ Den åldrande befolkningen och förändrade levnadsvillkor

Beviljat belopp:
8,0 Mkr/år under 10 år.
Forskarskola – 1,4 Mkr/år under 10 år.

Uppsala universitet

Strategic funding of Uppsala RNA research center (URRC)

Beviljat belopp:
6,8 Mkr/år under 10 år.

Dela |

Senast uppdaterad: 2014-09-10